معرفی کتاب : سازمان های کارآفرین

معرفی کتاب : سازمان های کارآفرین
نویسنده کتاب : کارترايت راجر
ناشر کتاب : ترمه
تعداد صفحات کتاب : 199

فهرست مطالب کتاب

فصل 1- خلق سازمان های کارآفرین: مقدمه 1
چرخه زندگی سازمان 5
کارآفرینی فردی 5
فصل2- سازمان کارآفرین چیست 7
سازمان 8
کارآفرین 8
ریسک 9
تغییر در سازمان 10
تولد 12
نوجوانی 13
بلوغ 14
یائسگی 14
افول 17
تجدید حیات 18
تاسیس یک سازمان کارآفرین 19
کارهای روزمره 20
نکته های آموزشی 21
فصل3- سیر تکاملی سازمان های کارآفرین 23
رشد سازمان های نوین 33
عصر کارآفرینی 37
نکته های آموزشی 39
فصل4- بعدالکترونیکی- اینترنت 41
عرضه کنندگان مواد اولیه به اینترنت 42
مواد اولیه 42
نقل و انتقال به بخش های جدید 45
از دیدگاه جغرافیایی 46
از نظر بخشی از بازار 47
از نظر ترکیب جمعیت 48
سازمان های ارائه کننده خدمات الکترونیکی 49
طرح ریزی صفحه وب 51
استفاده کنندگان از اینترنت 52
اینترنت به عنوان مکملی برای انجام دادن فعالیت سازمان 53
سازمان هایی که با هدف استفاده از اینترنت تاسیس شده اند 54
بهترین شیوه عمل 56
ایزی جت 56
نکته های آموزشی 59
فصل5- بعد جهانی سازمان کارآفرین 61
جهانی شدن- آنچه سازمان های کارآفرین باید انجام دهند 66
تجزیه و تحلیل SPECTACLES 67
تجزیه و تحلیل عوامل اجتماعی 68
تجزیه و تحلیل عوامل سیاسی 69
تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی 70
تجزیه و تحلیل عوامل فرهنگی 71
تجزیه و تحلیل عوامل فناوری 72
تجزیه و تحلیل زیبایی شناسی 72
تجزیه و تحلیل عوامل مشتری 73
تجزیه و تحلیل جنبه های حقوقی 74
تجزیه و تحلیل محیط 74
تجزیه و تحلیل بخش های بازار 75
رابطه متقابل 75
نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها و تهدیدها 76
فرهنگ 79
بهترین شیوه عمل 80
نوکیا 80
نکته های آموزشی 84
فصل6- واقعیت سازمان های کارآفرین 85
پرتفوی سازمان های کارآفرین 90
نقش رهبر 93
اصرار در استراتژی تهاجمی 95
صمیمت با مشتریان 96
آزادی عمل و کارآفرین 96
تاکید بر ارزش های سازمان 97
تاکید بر کارهای تخصصی 97
ساختار ساده و نیروی کار اندک 97
افزایش بهره وری از مجرای کارکنان 98
اعمال کنترل بر ارزش ها و تامین مالی 98
ریسک و تنبیه 102
سرزنش 103
سازمان های کارآفرین و کارهای عادی 105
آینده 107
نکته های آموزشی 108
فصل7- سازمان کارآفرین- داستان شرکت های موفق 109
مایکروسافت- در ایالات متحده آمریکا و در جهان 110
تولیدکنندگان دستگاه های اصلی 111
نرم افزاری های استاندارد 113
سیستم عامل 114
بی سیک 115
ویندوز 116
نکته های اصلی 119
ایزی جت- اروپا 122
شیوه ای که شرکت هواپیمایی قیمت ها را در سطح پایین 125
ایزی جت- یک شرکت هواپیمایی اروپایی 129
فرهنگ شرکت 129
بازار ارزان قیمت پرواز در اروپا 130
آمار مسافران 132
اطلاعات مالی 133
نکته های مهم 135
شرکت کشتیرانی استار- آسیا 136
نکته های مهم 143
فصل8- سازمان کارآفرین- مفاهیم اصلی و متفکران 145
سازمان کارآفرین: واژه نامه 146
متفکران بزرگ 153
جان آدایر 153
کتاب ها 155
بل بین مردیت 155
کتاب ها 156
دراکر پیتر 157
کتاب ها 159
فارل لاری 159
کتاب ها 161
هینک ویلیام 161
پیترز تام 163
کتاب ها 167
سایر نویسندگان 167
فصل9- سازمان های کارآفرین: منابع 169
کتاب 170
مجله و روزنامه 176
فصل10- ده گام برای کارساز نمودن سازمان کارآفرین 183
اعتقاد به سازمان 185
چشم انداز 186
مشتری را بشناسید 188
تجزیه و تحلیل محیط 189
درک سازمان 190
محاسبه ریسک 191
تحمل شکست و گرفتن درس های جدید از آن 192
قائل شدن ارزش برای افراد و شاداب کردن محیط کار 193
باید کارهای روزانه را انجام داد 194
باید دانست تا چه بازاری باید ماند 195
نکته های آموزشی 196
پرسش های مطرح 197