معرفی کتاب : پیش به سوی کارآفرینی

معرفی کتاب : پیش به سوی کارآفرینی
نویسنده کتاب : کوک جيمز آر
ناشر کتاب : آموزه
تعداد صفحات کتاب : 320

فهرست مطالب کتاب

پیش درآمد 11
درآمد 15
آغاز کار یک مبارزه است 27
چگونه یک زمینه کاری مناسب بیابید 39
چگونه شرکت خود را راه اندازید 65
چگونه کارمند بگیرید و روابط خود را تنظیم کنید 87
چگونه با تکیه بر سه اصل، راه خود راهمواره کنید 113
چگونه بر نگرانی های خو غلبه کنید 129
چگونه کسب و کار جدید خود را اداره کنید 145
چگونه بازاریابی کنید 175
چگونه بفروشید 221
چگونه مالیات ها و اداره دارایی بر کسب و کار شما اثر می گذارد 235
چگونه به کسب و کار خود تنوع بخشید 251
چگونه با رکود در کسب و کار مواجه شوید 269
چگونه از کار کناره بگیرید 285
چگونه شرکت خود را بفروشید 297
آنچه پس از موفقیت نباید انجام دهید 305
کتابنامه 317

نماد اعتماد
logo-samandehi