معرفی کتاب : کارآفرینی و فناوریهای پیشرفته

معرفی کتاب : کارآفرینی و فناوریهای پیشرفته
نویسنده کتاب : هاشمي حميد
ناشر کتاب : دانشگاه تهران
تعداد صفحات کتاب : 200

فهرست مطالب کتاب

ضرورت توجه به کارآفرینی و فناوریهای پیشرفته دکترقربانبهزادیاننژاد9
کارآفرینی، فناوری وتوسعه ملی مهندسمحمدباقریان13
نقش موسسات تحقیق وتوسعه در حمایت از کارآفرینان دکترسیدحبیباللهطباطباییان23
کارآفرینی و فناوریهای پیشرفته و شیوه های ترویج آن شهریارمومنپور31
کارآفرینی و نقش آن در اقتصاد ملی دکترمحموداحمدپورداریانی53
مالکیت معنوی و کارآفرینی؛ مفاهیم، شاخصها و وضعیت ایران دکترناصرصنوبر65
ارج گذاری کارآفرینان فناوری یا ارجمندی کارآفرینی فناورانه مهندسمظاهرضیاییقهنویه75
ضــرورت نقـش دولت در تدوین و اصلاح سیـاستهای استـراتژیک توسعه تکنــولوژی
آصف حاجی زاده 85
خودکار آفرینی؛ استراتژی اشتغال برای ورود به قرن 21 سعیدفتحی101
تحلیل سیستمی از عوامل تأثیر گذار بر پدیده کارآفرینی دکترشمسالساداتزاهدی123
آموزش کارآفرینی در ایران بهزادلامعی133
نوآوری در بازاریابی و تجارت الکترونیکی در عصر اینترنت علیصنایعی،مهدیدلبری147
کارآفرینی، یکی از وظایف مراکز پژوهشهای دولتی علینبیپور،اکبرالساداتحسین163
نقش نظام آموزشی- پژوهشی در توسعه کارآفرینی کرامتاللهاکبری171
کارآفرینی و نقش آن در اقتصاد ملی ندافرحبخش181
لزوم وجود مراکز پشتیبانی از کارآفرینی در صنایع کشور سیدکامرانباقری،لیلابداغی189

نماد اعتماد
logo-samandehi