معرفی کتاب : کسب و کار به شیوه بیل گیتز

معرفی کتاب :  کسب و کار به شیوه بیل گیتز
نویسنده کتاب : دير لاو دي
ناشر کتاب : انستيتو ايز ايران
تعداد صفحات کتاب : 208

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 13
زندگی و روزگار بیل گیتز 19
فصل اول- در زمان و مکان مناسب دست به کار بزن 37
فصل دوم- عاشق فن آوری باش 57
فصل سوم- هیچکس را زندانی خود مکن 75
فصل چهارم- افراد خیلی باهوش را به خدمت گیر 91
فصل پنجم- رمز بقا را بیاموز 111
فصل ششم- انتظار تشکر و سپاسگزاری را نداشته باش 125
فصل هفتم- جایگاه دوراندیشی را برگزین 143
فصل هشتم- همه پایگاه ها را تحت پوشش قرار ده 163
فصا=ل نهم- یک کسب و کار جمع و جور را تدارک بین 177
فصل دهم- همیشه مواظب کارهایت با 189
چگونه می توان به شیوه بیل گیتز ثروتمند شد -
کلام آخر -

نماد اعتماد
logo-samandehi