معرفی کتاب : مبانی کارآفرینی

معرفی کتاب : مبانی کارآفرینی
نویسنده کتاب : شجاع صفت اعظم ، واثقي عاطفه
ناشر کتاب : جهان فردا
تعداد صفحات کتاب : 212

فهرست مطالب کتاب

فصل اول - کارآفرینی و مفهوم کار آفرینی -
مفهوم کار آفرینی 6
ویژگی های کار آفرینی 6
تعریف کار آفرین 9
مشخصات کار آفرینان 11
مهار ت های کار آفرینانه 12
عملکرد های کار آفرینان 16
0توسعه کار آفرین 28
اخلاقیات و کار آفرینان 36
سؤالات 44
فصل دوم: انواع مختلف کار آفرینی -
کار آفرینی مشاغل کوچک 45
انواع مالکیت 52
شرکت سهامی عام 62
انتخاب نوع مالکیت 66
کار آفرینی صنفی 70
نو آفرینی درونی 72
سؤالات 74
فصل سوم: کار آفرینی و نقش آن در شرایط مختلف -
دولت در نقش کار آفرین 75
کار آفرینی در صنایع خدماتی 83
اهمیت بافتن صنایع خدماتی 88
سؤالات 97
فصل چهارم: کار آفرینان و قانون -
مصونیت قانون 98
جوازها 99
طرح ها 105
علائم تجاری 109
حق تکثیر 117
حقوق دارایی نا مشهود 127
سؤالات 130
فصل پنجم: راه اندازی پروژه -
تحلیلکار آفرینی 131
تحلیل SWOT 134
تحلیل محیط درونی و بیرونی 136
رقابت فنی 140
قوانین تأسیس یک واحد جدید 142
سؤالات 150
فصل ششم: تأمین بودجه پروژه -
مقدمه 151
تصمیم به سرما یه گذاری 154
مطالعه موردی 181
سؤالات 184
فصل هفتم : طرح ریزی پروژه -
مفهوم پروژه 185
چرخه عمر پروژه 188
طرح ریزی پروژه 189
مطالعات امکان سنجی 198
سؤالات 205
فصل هشتم : فرایند توسعه محصول -
محصول 206
توسعه محصول 207
سؤالات 212.نماد اعتماد
logo-samandehi