معرفی کتاب : مدیریت و رهبری

معرفی کتاب : مدیریت و رهبری
نویسنده کتاب : جولياني رودلف دبليو
ناشر کتاب : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
تعداد صفحات کتاب : 180

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 7
مقدمه نویسنده 15
بخش اول :
حادثه یازدهم سپتامبر سال 2001 در نیویورک 30
بخش دوم :
جلسه صبح 70
ترغیب به تفکر 82
مسائل کوچک را با موفقیت آغاز کنید 88
همیشه برای چیزهای کوچک ارزش قائل شوید 96
بخش سوم :
خیلی سریع آماده شوید 106
موضوعات را در فکرتان مجسم کنید 121
آمادگی را به دیگران تلقین کنید 128
بخش چهارم :
همیشه، همه مسئول هستند 134
مدیریت کاهش جرم 138
پاسخگویی و مسئولیت پذیری در همه جا 142
آنچه را که امکان‌پذیر است ، انجام دهید و آنچه را که امکان‌پذیر نیست، امتحان نکنید 146

نماد اعتماد