معرفی کتاب : تئوری اثر بخشی رهبری

معرفی کتاب : تئوری اثر بخشی رهبری
نویسنده کتاب : فيدلر فرد. اي
ناشر کتاب : يادواره کتاب
تعداد صفحات کتاب : 140

فهرست مطالب کتاب

سخن مترجم 7
بخش اول
مقدمه 15
انواع گروه ها 23
اندازه گیری سبک رهبری 35
بخش دوم
گروههای غیر رسمی ووظیفه با ساختار(خانه دوم وششم) 43
گروههای باساختاروظیفه و قدرت مقام(خانه یکم و پنجم) 53
گروههای کار در سازمانهای پیچیده 67
گروههای خلاق با وظیفه بدون ساختار وقدرت مقام ضعیف(خانه چهارم و هشتم) 83
گروههای بدون ساختارودارای رهبران قدرتمند(خانه های سوم وهفتم) 95
بخش سوم
یک مدل نظری برای اثر بخشی رهبری 109
آفریدن رهبری سازمانی اثر بخش 123
واژه نامه 139

نماد اعتماد
logo-samandehi