معرفی کتاب : مدیران کهنه کار، زمانه ای نو

معرفی کتاب : مدیران کهنه کار، زمانه ای نو
نویسنده کتاب : بنيس وارن
ناشر کتاب : فرا
تعداد صفحات کتاب : 333

فهرست مطالب کتاب

مقدمه ناشر 7
درباره نویسنده 9
دیباچه 11
یش گفتار 13
سرسخن 15
بخش اول:تد بیرهای نو در دنیای جدید کسب و کار
به ندای درون خود گوش دهید 21
کار را با نشان دادن مقصد نهایی آغاز کنید 29
در رهبری از صدا و تصویر مدد بگیرید 37
اعتماد آفرین و پاسدار اعتماد باشید 49
اعتبار خود را از دست ندهید 61
به کار معنا بدهید 71
حس تعلق و وابستگی را بیدار کنید 79
خود را برای آینده آماده کنید 85
بخش دوم: تدبیرها و رفتارهای تیمی
درآمد را زیاد و ثروت را تقسیم کنید 107
گروههای لایق و شایسته پرورش دهید 115
عضویت در گروه را به امتیاز تبدیل کنید 121
خبرگان را جذب کنید، نگهدارید و بالا بکشید 131
تیم ها را به عظمت رهنون شوید 147
برای خودتان گروهی ممتاز درست کنید 157
راز و رمز همکاری خلاق را یاد بگیرید 167
از پس سرعت و پیچیدگی برآیید 183
بخش سوم: مدیریت و رهبری نمونه
نیروی فکری کارکنان را آزاد کنید 195
به خاطر منافع همه ذی نفعان تلاش کنید 207
خود را با شیوه های جدید مدیریت سازگار کنید 217
به پیمان های فراملی رو کنید 241
سازمان های خود را به کلی متحول کنید 249
به مشکلات امان ندهید 257
رهبر رهبران شوید 273
قدرت را تقسیم کنید 281
شرایط کار را برای دستیاران آماده کنید 289
در همه رده ها رهبر تربیت کنید 311
پی نوشت 315

نماد اعتماد
logo-samandehi