معرفی کتاب : بازاریابی جهانی

معرفی کتاب : بازاریابی جهانی
نویسنده کتاب : اختر اس. اچ
ناشر کتاب : نگاه دانش
تعداد صفحات کتاب : 304

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: بازاریابی جهانی
نکات عمده 19
مقدمه 21
تعریف«بازاریابی جهانی» 22
محیط بازاریابی جهانی 24
چرا شرکتهای باید در ارزیابی جهانی درگیر شوند؟ 24
بقا و رشد«Survival and Growth 25
ایجاد تنوع و رقابتDiversification and Competitiveness 28
جذابیت بازار کشورهاAttractiveness of Country Markets 29
جهانی شدن بازارهاGlobalization of Markets 30
مشخصه«بازاریابی جهانی» چیست؟ 30
محیط اقتصادیEconomic Environment 31
محیط مالی Financial Environment 31
محیط سیاسیPolitical Environment 32
محیط فرهنگیCultural Environment 33
سیاستهای آمیخته بازاریابیMarketing Mix Policies 33
چرا باید ارزیابی جهانی را مطالعه نماییم؟ 34
خلاصه فصل 36
NOTES 37
فصل دوم: محیط اقتصادی
نکات عمده 39
مقدمه 41
اقتصاد محلی 42
مصرف کنندگانThe Consumers 42
کشورThe Country 43
رقابتThe Competition 45
اقتصاد منطقه‌ای 46
ائتلاف اقتصاد اروپاthe European Economic Integration 47
اقتصاد کشورهای آسیای جنوب شرقی 50
موافقتنامه تجارت آزاد امریکای شمالی 51
اقتصاد جهانی 52
رشد تجارت و سرمایه گذاری(Increasing Trade and Investment) 52
رشد وابستگیهای متقابلIncreasing Interdependence 53
رشد رقابتIncreasing Competition 54
رشد پیچیدگیComplexity Increasing54
جهانی شدن اقتصاد ایالات متحده 55
خلاصه فصل 56
NOTES 57
فصل سوم: محیط مالی
نکات عمده 59
مقدمه 61
سیستم مالی 62
قابلیت پذیرش و مبادلهAcceptability and Convertibility 63
ارز قویHard Currency 64
ارز ضعیفSoft Currency 64
نرخ ارزExchange Rate 64
کاهش و افزایش ارزش یک پولDepreciation and Appreciation 65
مدیریت ریسک مبادله ارز 67
انواع ریسک ارز 67
معامله با ارز واحدNatural Hedging 68
قرارداد پیش فروش ارزCurrency Forwards 69
قرارداد اختیار معاملهOptions 69
موسسات مالی 70
بانکهای تجاریCommercial Banks 71
بانک صادرات- وارداتExport-Import Bank 71
بازار جهانی پول 72
پول خارجیEurocurency 73
بازار آسیایی دلارAsian Dollar Market 74
سیستم پولی اروپاEruapean Monetary System 74
خلاصه فصل 75
NOTES 76
فصل چهارم: محیط سیاسی و حقوقی
نکات عمده 77
مقدمه 79
چرا دولتها مداخله می کنند؟ 80
انواع مداخله 81
مالکیت و کنترل 82
ارز، صادرات، واردات و مالیات 82
آمیخته بازاریابی 83
ارزیابی ریسک سیاسی 84
استفاده از نظرات کارشناسان 85
واحد تحقیقات داخلی 85
منابع ثانویه 86
مدیریت ریسک سیاسی 87
تطبیق با کشور میزبان 88
کمک به کشور میزبان برای دستیابی به اهداف ملی 88
ایجاد ادغام عمومی 89
مصونیت در برابر مداخله 89
بیمه ساختن خود در برابر ریسک سیاسی 90
خلاصه فصل 91
NOTES 92
فصل پنجم: محیط فرهنگی
نکات عمده 93
مقدمه 95
ویژگیهای فرهنگ 96
فرهنگ تجویز می کندCulture Is Prescriptive 96
فرهنگ آموختنی استCulture Is Learned 97
فرهنگ پویاستCulture Is Dynamic 97
فرهنگ ذهنی استCulture Is Subjective 98
فرهنگهای کم آداب و فرهنگهای پرآداب 98
فرهنگهای کم آداب 99
فرهنگهای پر آدابHigh-Context Cultures 99
فرهنگهای مونوکرونیک و فرهنگهای پلی کرونیک 100
فرهنگ و ارتباطات کلامی 101
فرهنگ و ارتباطات غیر کلامی 103
زمانTime 103
فضاSpace 104
نمادهاSymbols 105
مذاکراتNegations 105
هدیه 106
معیار خود مرجعی 106
مشترکات فرهنگی 107
خلاصه فصل 108
NOTES 109
فصل ششم: استراتژیهای محصول جهانی
نکات عمده 111
مقدمه 113
محصول چیست؟ 115
اجزاء محصولThe Total Product 116
فرایند طراحی و ساخت محصول 118
ایجاد ایدهIdea Generation 120
غربال ایده‌هاScreening Ideas 121
ارزیابی تجاریBusiness Evaluation 122
ایجاد محصولProduct Development 123
آزمایش بازارTest Market 124
معرفی محصولProduct Introduction 125
مزایای یکسان سازیAdvantages of Standardization 126
مزایای تطبیقAdvantages of Adaptation 127
تطبیق اجباری محصولMandatory Product Adaptation 128
استانداردهای سنجشMeasurement Standards 129
پذیرش محصول 129
مزیت نسبیRelative Advantage 130
سازگاریCompatibility 131
قابلیت استفاده آزمایشیTrial ability 131
پیچیدگیComplexity 131
قابلیت مشاهدهObservability 132
مدیریت محصول 132
اقتصاد ایالات متحده و صادرات آن 134
طراحی و ساخت تحولات رقابتی 140
خلاصه فصل 142
NOTES 144
فصل هفتم: تصمیمات قیمت گذاری جهانی
نکات عمده 145
مقدمه 147
روشهای قیمت گذاری 149
قیمت‌گذاری به نسبت هزینه واحدMarkup Pricing 150
قیمت‌گذاری یکسانStandard Pricing 152
قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ بازگشت سرمایه((Target Return Pricing 152
قیمت‌گذاری بر مبنای بازارMarket-Based Pricing 153
قیمت‌گذاری استراتژیکStrategic Pricing 154
عوامل استراتژیک در« قیمت گذاری جهانی» 155
افزایش قیمتPrice Scalation 156
قیمت‌گذاری انتقالیTransfer Pricing 157
نوسانات نرخ ارزExchange Rate Fluctuations 161
بازاریابی خاکستری یا واردات موازی
Gray Marketing or Parallel Imports 162
کنترل بازاریابی خاکستری 162
دامپینگDumping 164
شرایط پرداخت 166
تحویل در محل کارخانهEXW 167
تحویل در کنار کشتیFAS 167
تحویل روی عرشهFOB 167
تحویل در بندر مقصدC & F 167
تحویل در اسکله بندر مقصد با پرداخت بیمهCIF 167
روش پرداخت کامل کرایه حملCPT 168
روش پرداخت کامل کرایه و بیمه CIF 168
روشهای پرداخت وجه 168
پیش پرداخت نقدی 168
حساب باز 169
اعتبار اسنادی 169
اعتبار اسنادی قابل فسخRevocable Letter of Credit 170
اعتبار اسنادی غیر قابل فسخIrrevocable Letter of Credit 170
اعتبار اسنادی تایید شدهConfirmed Letter of Credit 170
اعتبار اسنادی تایید شده غیر قابل فسخ
Confirmed Irrevocable Letter of Credit 170
برات یا سند مبادله 171
فورفیتینگ 172
تجارت متقابل 172
معاملات تهاتریBarter 173
خرید متقابلCounter Purchase 173
معاملات جبرانیCompensation Deals 174
توافق نامه بای‌بکBuyback Arrangement 174
خلاصه فصل 175
NOTES 177
فصل هشتم: کانالهای توزیع جهانی
نکات عمده 179
مقدمه 181
کانال مستقیم«توزیع جهانی» 184
توزیع کنندگان کشور میزبانHost Country Distributors 185
خرده فروشان کشور میزبانRetailers) (Host Country 187
بنکداران وارداتImport Jobers 189
مصرف کنندگانConsumers 189
کانال غیر مستقیم توزیع جهانی 190
رابطین صادراتExport Drop Shippers 191
تاجران صادراتMerchants Export 191
شرکت تجاری صادراتTrading Company)ETC Export 191
شرکت مدیریت صادراتManagement Company)EMC (Export 192
دلالان صادراتExport Brokers 193
انجمن«وب- پومرن» 194
طراحی کانال توزیع در کشور میزبان 194
خصوصیات مصرف کنندهConsumer Characteristics 195
مشخصات محصولProduct Characteristics 195
مشخصات بازارMarket Characteristics 196
هزینه(Cost) 197
پوشش بازارCoverage 198
مدیریت کانال توزیع 198
ایجاد ارتباطCommunicating 199
ایجاد انگیزهMotivating 199
نظارتControlling 200
ارزیابی عملکرد کانال 200
توزیع بهنگامJUST-IN-TIME DISTRIBUTIONGIT 201
خلاصه فصل 203
NOTES 204
فصل نهم: استراتژیهای تبلیغاتی جهانی
نکات عمده 207
مقدمه 209
فرایند ارتباط 211
«آگهی تجارتی» جهانی 213
طرح‌ریزی برنامه تبلیغاتی 214
پیام آگهی تجارتیAdvertising Message 215
بودجه و تخصیص آنBudget and Allocation 216
انتخاب رسانه و مشخصات کشور
Media Options and Country Characteristics 217
تلویزیون 219
رادیو 220
مجله 221
روزنامه 222
پست مستقیمDirect Mail 222
کاتالوگ 223
نمابر 223
ویدئو 223
سینما 224
تابلوهای تبلیغاتیBillboards 224
مقررات آگهی‌های تجارتیAdvertising Regulations 224نماد اعتماد
logo-samandehi