معرفی کتاب : درسهایی از مدیر بازاریابی کوکاکولا

معرفی کتاب : درسهایی از مدیر بازاریابی کوکاکولا
نویسنده کتاب : زيمن سرجيو
ناشر کتاب : مبلغان
تعداد صفحات کتاب : 235

فهرست مطالب کتاب

یادداشت ناشر
یادداشت مترجم
پیشگفتار ناشر اصلی کتاب
پیشگفتار
بخش 1: بازاریابی راز و رمزی ندارد
مقدمه: خرد کردن جعبه سیاه 23
فصل 1: چرا باید بازاریابی کرد؟ برای پول ساختن 31
فصل 2:بدون راهبرد، به هیچ کجا نمی رسید 49
فصل3: بازاریابی علم است 61
بخش 2: چگونه بیشترین اجناس را بفروشید و بیشترین پول را بسازید؟
فصل 4: موقعیت گذاری، یک خیابان دو طرفه است 83
فصل 5: بیل کلینتون و پرنسس دای برای فروش اجناس خود چه باید می کردند؟ 109
فصل 6: جری زانیفلد دربارة بازاریابی چه درس هایی می تواند به شما بدهد 129
فصل 7: جایی ماهیگیری کنید که ماهی وجود داشته باشد 147
فصل 8: از اندیشیدن دربارة آینده، دست بر ندارید 165
بخش3: با کدام نیروی انسانی ؟
فصل 9: به جای شمردن افراد، نتایج را بشمارید 183
فصل 10: من مؤسسات تبلیغاتی را دوست دارم و بعضی از آنها نیز
، مرا دوست دارند 207
نتیجه گیری: بازاریابی سنتی در حال مرگ نیست، مرده است! 229

نماد اعتماد
logo-samandehi