معرفی کتاب : بازاریابی از طریق وب

معرفی کتاب : بازاریابی از طریق وب
نویسنده کتاب : کينگ جانيس ام ، نايت پل، ميسن جيمز اچ
ناشر کتاب : اميرکبير
تعداد صفحات کتاب : 374

فهرست مطالب کتاب

مقدمه مترجم 11
درباره نویسندگان 13
مقدمه 15
تفاوت این کتاب در چیست؟ 15
چه کسی باید این کتاب را بخواند؟ 16
چگونه از این کتاب بیشترین بهره را خواهید برد؟ 17
با موفقیت پیش بروید 17
بخش اول چگونگی آغاز عملیات بازاریابی از طریق (وب)
فصل اول: بازاریابی از طریق (وب) 21
معاملات قرن 22
آیا من از یک سایت وب قادر به فروش مستقیم هستم؟ 23
آیا یک حرفه تجاری باید متکی به سایت (وب) به عنوان تنها رسانه 24
فواید بازاریابی از طریق وب برای گردانندگان حرفه های تجاری 32
منافع مشتریان 33
نهادینگی و تغییرات روزانه 34
فصل دوم : ارتباطات در صنایع از طریق (وب) 37
فصل سوم: الگوهای بازاریابی از طریق (وب) 77
کار با الگوها 77
آگهی 80
نکات مربوط به تبلیغ محصولonline 80
مقاله 83
بروشور 87
مندرجات کاتولوگ 93
صفحه کاتالوگ 99
تاریخچه شرکت 104
صفحه مندرجات 109
کوپن 117
تقویم رویداد 122
برگ ثبت رویداد 127
صفحه پرسش و پاسخ درباره محصول FAQ 132
مکان نما 136
خبرنامه 140
انتشار جراید 145
فهرست قطعه/ قیمت 149
فرم سفارش محصول 159
برگ سفارش محصول 159
تاریخچه 164
راهنمای انتخاب 169
توصیف سمینار 174
فهرست خدمات 179
صفحه نخست 184
فرم بررسی و تحقیق – ثبت نام بازدیدکنندگان 188
صفحه تازه چه خبر 194
فصل چهارم: فعالیتهای بازرگانی با وب تقویت می شود 199
فروش موفقیت آمیز از طریق وب 199
انسجام وب و فروش ناپیوسته offline 203
تجارت متکی بر وب 205
روندهای بازاریابی از طریق وب و تجارت الکترونیکی 209
بخش دوم: فنون گام به گام برای ایجاد ارتباطات وب
فصل پنجم: تدارک برنامه کار 213
هدف شما چیست؟ 213
مخاطبان شما چه کسانی هستند؟ 214
بازدیدکنندگان چه می خواهند؟ 216
شما چه ارائه می کنید؟ 217
متخصصان چه کسانی هستند ؟ 223
یک چارچوب طرح ریزی ایجاد کنید 227
طراحی برای فرستنده های متفاوت 231
روند مرور و آزمایش


فصل ششم: اجزا و عناصر متن 233
الگوهای وب 233
تبدیل مطالب چاپی به الگوهای وب 234
تعریف ساختار کلی مندرجات سایت 234
مندرجات یک صفحه تکی وب 235
متون مندرجات صفحات چندتایی وب 238
نمونه هایی از تبدیل مطالب چاپی 240
ساختاربندی صفحات وب برای چاپ گرفتن 243
تکنیکهای نگارش برای الگوهای وب 247
عناصر پانوشت 249
راهنمای سبک نگارش مندرجات ایجاد کنید 250
فصل هفتم: عناصر دیداری و چند رسانه ای 253
رهنمودهای کلی برای ارائه وب 253
از یک طرح استاندارد استفاده کنید 255
فضای خالی ایجاد کنید 256
یک شمای رنگی برگزینید 256
رهنمودهایی برای تصاویر 258
رهنمودهایی برای عناصر چند رسانه ای 261
رهنمودهایی برای فرمها 264
یک راهنمای سبک ارائه ایجاد کنید 265
فصل هشتم: جهت یابی, راهنمای بازدیدکنندگانر 267
تشویق بازدیدکنندگان به جستجو 267
عناصر هدایت 270
رهنمودهای کلی در مورد پیوندها 272
هدایت در درون سایت 274
نگارش متن ارتباطی 276
رابطه متقابل (محاوره) با جستجوگران 278
فصل نهم: رهنمودهای بازسازی 281
نکات مهم برای یک سایت وب موفق 281
نکات مهم در موثر بودن صفحات وب 282
اشتباههای معمول در سایت های وب 283
بازسازی صفحه وب 284
فصل دهم: خدمت رسانی مطلوب, عوامل قانونی و بین المللی 291
ملاحظات قانونی 291
چه کسی مالک محتویات سایت شماست؟ 292
قوانین تبلیغاتی و بازرگانی 298
ملاحظات بین المللی 300
فصل یازدهم : امکانات پیشرفته وب 305
نقشه های تصویری 306
قابها 307
عناصر صوتی و تصویری 307
پویانمایی (تصاویر متحرک) 308
جاوا و جاوا اسکریپت 309
واقعیت مجازی 310
رابطه های متداول – دستورات CGI 310
امکانات جستجو 311
کاربردهای پایگاه داده ها 312
کنترلهای رمز عبور 312
بخش سوم: منابع بازاریابی از طریق (وب)
اجرا و نگهداری یک سایت وب 317
نحوه ایجاد سایت وب 317
به دست آوردن نام حوزه 322
نصب و آزمایش صفحات وب 324
توسعه سایت وب 327
نگهداری سایت وب 329
مطالعه موردی: راه اندازی یک سایت وب 330
واژه نامه 369

نماد اعتماد
logo-samandehi