معرفی کتاب : چگونه بر خویشتن مدیریت کنیم؟

معرفی کتاب : چگونه بر خویشتن مدیریت کنیم؟
نویسنده کتاب : کنان کيت
ناشر کتاب : قدياني
تعداد صفحات کتاب : 64

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 5
تسلط بر خود 7
فصل اول :
اداره زندگی همچون شعبده بازی است 9
فصل دوم :
خودشناسی 19
فصل سوم :
فعال باشید 28
فصل چهارم :
مسئولیت پذیری 38
فصل پنجم :
ارتباط با دیگران 48
فصل ششم :
نگرش مثبت 54
باز نگری در مدیریت بر خویشتن 61
فواید مدیریت بر خویشتن 63

نماد اعتماد
logo-samandehi