معرفی کتاب : مدیریت بدون زور و اجبار

معرفی کتاب : مدیریت بدون زور و اجبار
نویسنده کتاب : گلاسر ويليام
ناشر کتاب : دايره
تعداد صفحات کتاب : 194

فهرست مطالب کتاب

دیباچه 9
مقدمه ی مترجم 11
مقدمه 15
فصل اول
قرار است چه کاری انجام دهید 29
فصل دوم
چگونه خوشبخت شوید 49
فصل سوم
مقاومت یا آنچه شما را متوقف می کند 61
فصل چهارم
قطعیت طلبی 91
فصل پنجم
ترس از موفقیت 137
فصل ششم
من چیزهای زیادی می خواهم 183
فصل هفتم
مسیر اشتباه و سرعت زیاد 217
فصل هشتم
من چیزی را می خواهم که 275
فصل نهم
کمک هنوز وقت متولد شدن من نیست 299
فصل دهم
سازمان یابی دوباره 343
فصل یازدهم
من رؤیای بزرگم را گم کرده ام 385
فصل دوازدهم:
هیچ گاه چیزی علاقه ی مرا جلب نمی کند 417
فصل سیزدهم
عصیان بر کارهای معمولی و کوچک 459
فصل چهاردهم
حاشیه رفتن یا تلاشی بی وقفه برای 513
سخن آخر 539

نماد اعتماد
logo-samandehi