معرفی کتاب : توسعه مهارتهای سرپرستی و مدیریت عملیات

معرفی کتاب : توسعه مهارتهای سرپرستی و مدیریت عملیات
نویسنده کتاب : هو تان کاوانگ
ناشر کتاب : مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
تعداد صفحات کتاب : 100

فهرست مطالب کتاب

فصل اول: طراحی و طراحی مجدد کار 1
فصل دوم: شرح وظایف و برنامه ریزی کار 17
فصل سوم: اندازه گیری و بهبود شیوه های انجام کار 36
فصل چهارم: بهبود کیفیت کار 61
فصل پنجم: بهره وری و کنترل هزینه 81
مطالعات موردی 93

نماد اعتماد
logo-samandehi