معرفی کتاب : مدیر موفق، کارمند موفق

معرفی کتاب : مدیر موفق، کارمند موفق
نویسنده کتاب : باترا پرومود
ناشر کتاب : کتابسراي تنديس
تعداد صفحات کتاب : 176

فهرست مطالب کتاب

چشمان خود را خوب باز کنید 13
با مشکلات می‌توان برخورد عاقلانه کرد 17
پندار نیک 23
تلاش 27
وظایف ضروری و غیر ضروری 31
کار تیمی نوعی از کرامت است 35
نیروی بالقوه خود را به کار اندازید 41
گوشهای خود را بدقت باز کنید 47
نحوة برخورد مهم است 49
چیز تازه‌ای نیست 55
یک سؤال اساسی 59
از شکست بیم به خود راه ندهید 65
از خودتان شروع کنید 73
به زندگی خود نگاه کن 77
حق انتخاب با شماست سعادت یا فلاکت 83
برای اخراج خود آمادگی داشته باشید 87
بیشتر مسایل ما از بی‌فکری ما است 97
میز شما: شخصیت شما 103
وقت خود را با تکرار مکررات تلف نکنید 109
خود را با کسی مقایسه نکنید 115
به خاطر مدیر هر کاری از دستتان بر‌می‌آید انجام بدهید121
در کار خود علاقه و اشتیاق نشان بدهید 125
پندار نیک شعارتان باشد 131
بخشش و گذشت صفات انسانی هستند 137
کارهای ساده‌ای که باید انجام داد کارهایی که نباید انجام 144

نماد اعتماد
logo-samandehi