معرفی کتاب : بازاریابی تک به تک

معرفی کتاب :  بازاریابی تک به تک
نویسنده کتاب : پپرز دان ، راجرز مارتا
ناشر کتاب : فرا
تعداد صفحات کتاب : 224

فهرست مطالب کتاب

مقدمه ناشر 11
مقدمه مترجم 13
مقدمه مؤلفین 17
تشکر و قدردانی 21
مقدمه کتاب 23
فصل اول: نماینده های امین 43
فصل دوم: فرآوری: بکارگیری تکنولوژی 63
فصل سوم: سازمان، فرهنگ و تغییر 95
فصل چهارم: تمرکز بر روی مشتری 113
فصل پنجم: فرهنگ خدمات 139
فصل ششم: درک و شناخت مشتری 163
فصل هفتم: احترام به کانالهای توزیع 185
فصل هشتم: سازندگان ابزار بازاریابی تک به تک 201
سخن آخر با خوانندگان گرامی 215

نماد اعتماد
logo-samandehi