معرفی کتاب : بازاریابی الکترونیک

معرفی کتاب : بازاریابی الکترونیک
نویسنده کتاب : فنايي نجف آبادي محمدعلي
ناشر کتاب : شرکت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
تعداد صفحات کتاب : 134

فهرست مطالب کتاب

بخش 1- سرآغاز 1
بخش2- مفاهیم اساسی 5
اینترنت چیست 5
گستره اینترنت 6
تعداد تقریبی کاربران 6
اهمیت تجارت الکترونیک 7
صنایع مهمی که به صورت on line در دسترس هستند 8
آیا اینترنت به رشد خود ادامه خواهد داد 9
کاربران اینترنت چه تیپ افرادی هستند 10
پست الکترونیک 11
ویژگیهای مهم پست الکترونیک 11
نقاط ضعف پست الکترونیکی اینترنتی 12
چگونه آدرس پست الکترونیک افراد را پیدا کنیم 14
نکات مهم پایانی 16
چگونگی مدیریت فهرستهای پستی 17
نمونه هایی از نرم افزارها 17
گروههای مذاکراتی 18
نقاط قوت شبکه 19
نقاط قوت وب 19
وب: مشکلات اولیه 21
معایب کوتاه مدت وب 21
وب: مزمن ترین نقاط ضعف 22
معایب دراز مدت وب 22
مقایسه بین وبت و سایر رسانه ها 23
نمونه های آماری در مورد وب 25
هزینه های حضور در وب 26
دانش فنی موردنیاز برای تبیین و اجرای یک راهبرد 27
ملاحظات مالی 28
کدام بخش از زنجیره ارزش باید به صورت on line انجام شود 29
سنجش میزان مراجعه به وب سایت 32
سطوحفنی مختلف وب سایتها 34
میزبان وب سایتها کجا هستند 37
معیارهای کلیدی برای انتخاب ارائه دهنده حضور در وب 39
نکات و توضیحات مقدماتی 39
ملاکهای انتخاب یک wpp 40
ملاحظات 40
گروه بندیهای مختلف از فروشگاههای مجازی 42
امنیت وب 45
حفاظت از وب سایتها 45
تضمین امنیت داده های انتقال داده شده 45
سیستمهای پرداخت 47
سیستمهای پرداخت قدیمی 49
سیستمهای پرداخت جدید 51
جایگاههای پرداخت 53
بازاریابی فرد به فرد 54
یک ناشر وب سایت چه چیزهایی می تواند 55
ابزار جستجو 57
پاره ای از سایر خدمات ویژه اینترنت 60
بخش3- جوانب راهبردی و بازرگانی 63
ارزش افزوده های متفاوت حضور در اینترنت 63
نکات 64
چگونه ترافیک مطلوب را ایجاد نماییم 65
روشهای on line 65
روشهای off line 66
نکات نهایی 67
اختلافات ناشی از شبکه های توزیع رقیب 68
چگونگی انتخاب یک جایگاه بازرگانی 70
توضیحات ویژه در مورد بازارهای الکترونیک 70
جایگاهای بازرگانی مختلف 72
عناصر اصلی وب سایتهای موثر 73
دانش تجربی ویژه فروش از راه دور 75
چالشهای سایتهایی که بازارهای جهانی را هدف قرار داده اند 77
نکات مهم پایانی 77
جوانب حقوقی 78
مقررات ناظر بر ارسال نام الکترونیک به صورت انبوه 79
بخش 4- نتیجه گیری 81
عوامل اصلی موفقیت وب سایتهای تجاری 81
تجارت الکترونیک: فرصتها و موانع 82
تجارت الکترونیک: بعضی از افسانه های دوآتشه 83
تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه 84
دسترسی اینترنتی 84
حضور اینترنتی 85
زیرساختهای مرتبط 85
فرصتهایی برای کشورهای درحال توسعه 86
چک لیستی برای اقدام 87
بخش5- نمونه ها 89
بخش6- ضمائم 101


نماد اعتماد
logo-samandehi