معرفی کتاب : تکنیک های کاربردی بازاریابی

معرفی کتاب : تکنیک های کاربردی بازاریابی
نویسنده کتاب : جونيز نيل راسل
ناشر کتاب : انديشه آريا
تعداد صفحات کتاب : 90

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 1
فصل اول : نگاهی اجمالی به بازاریابی 5
فصل دوم : درک مشتریان 12
فصل سوم: روش های تحقیق در بازاریابی 25
فصل چهارم : شکلگیری استرتژی بازاریابی 36
فصل پنجم: آمیزه بازار 54
فصل ششم : برنامه ریزی بازار یابی 71
فصل هفتم : همگامی عملی بازار 76
فصل هشتم : تاکیتکهاو رهنمود ها 92
درباره نویسنده 100

نماد اعتماد
logo-samandehi