معرفی کتاب : خلاصه درس و تست های اصول بازاریابی کاتلر

معرفی کتاب : خلاصه درس و تست های اصول بازاریابی کاتلر
نویسنده کتاب : ونوس داور ، راحيل شمس ، پرچ مهرداد
ناشر کتاب : اسرار دانش
تعداد صفحات کتاب : 438

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 5
فصل 1: معرفی بازاریابی 7
فصل 2: برنامه ریزی استراتژیک و نقش بازاریابی در سازمان 25
فصل 3: محیط بازاریابی 50
فصل 4: تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی 60
فصل 5:عوامل موثر در رفتار مصرف کننده 74
فصل 6: فرآیند تصمیم گیری خریدار 91
فصل 7: بازارهای سازمانی و رفتار خرید سازمانی 109
فصل 8: اندازه گیری و پیش بینی تقاضا 126
فصل 9: تقسیم بازار هدف گیری و تعیین جایگاه در بازار 140
فصل 10: طراحی کالا: هدف گیری و تعیین جایگاه در بازار 167
فصل 11: طراحی کالاها: تولید کالاهای جدید و خط مشی های دوره عمر کالا 191
فصل 12: قیمت گذاری کالاها، روش ها و ملاحظات قیمت گذاری 212
فصل 13: خط مشی قیمت گذاری 226
فصل14: توزیع کالاها: کانال های توزیع و توزیع فیزیکی کالا 243
فصل 15: توزیع کالاها: خرده فروشی و عمده فروشی 266
فصل 16: پیشبرد کالاها: خط مشی های ارتباطی و ترکیب عناصر پیشبردی 292
فصل 17: پیشبرد کالاها: تبلیغات غیرشخصی 314
فصل 18: پیشبرد کالاها: مدیریت فروش و فروشندگی شخصی 336
فصل 19: تجزیه و تحلیل رقبا و خط مشی های بازاریابی رقابتی 351
فصل 20: برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامه های بازاریابی 373
فصل 21: بازاریابی بین المللی 390
فصل 22: خدمات و انواع بازاریابی 411
فصل 23: بازاریابی و جامعه: مسولیت اجتماعی و اصول اخلاقی در بازاریابی 424

نماد اعتماد
logo-samandehi