معرفی کتاب : تحقیقات بازاریابی در یک هفته

معرفی کتاب : تحقیقات بازاریابی در یک هفته
نویسنده کتاب : پالي برد
ناشر کتاب : تورنگ
تعداد صفحات کتاب : 132

فهرست مطالب کتاب

روز اول: تحقیقات بازاریابی از چه چیزی گفت و گو می کند 11
روز دوم: برنامه ریزی تحقیقاتی 23
روز سوم: انواع برنامه های تحقیقاتی 41
روز چهارم: شیوه های تحقیق 61
روز پنجم: انجام تحقیقات 77
روز ششم: تجزیه و تحلیل نتایج 99
روز هفتم: استفاده از تحقیقات 113

نماد اعتماد
logo-samandehi