معرفی کتاب : نگرشی بر اروپای 1993 از دیدگاه بازاریابی

معرفی کتاب : نگرشی بر اروپای 1993 از دیدگاه بازاریابی
نویسنده کتاب : قاسمي حسين
ناشر کتاب : دانشگاه علامه طباطبايي
تعداد صفحات کتاب : 200

فهرست مطالب کتاب

فصل 1 : تاریخچه اروپای واحد -
فصل 2 : چالش های رقابتی بازار واحد اروپا -
فصل 3 : مدیریت استراتژیک بازار واحد اروپا -
فصل 4 : استراتژی کالا برای بازار های بین المللی -
فصل 5 : استراتژی قیمت گذاری برای بازارهای بین المللی -
فصل 6 : مدیریت لجستیک ، کانال های توزیع و خدمات مشتری -
فصل 7 : سیاست تبلیغات بین المللی -
فصل 8 : واحد پولل اروپای واحد -
فصل 9 : اثرات اروپای واحد بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه -
فصل 10 : اثرات اروپای واحد بر اقتصاد ایران -

نماد اعتماد
logo-samandehi