معرفی کتاب : مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران

معرفی کتاب : مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران
نویسنده کتاب : درگي پرويز
ناشر کتاب : موسسه خدمات فرهنگي رسا
تعداد صفحات کتاب : 504

فهرست مطالب کتاب

فصل 1: ارتقاء بهره وری فردی و سازمانی از دیدگاه بازاریابی با ارائه 80 توصیه کاربردی -
فصل 2: مشتری نوازی با ارائه 40 توصیه کاربردی -
فصل 3: اهمیت و چگونگی تحقیقات بازاریابی با ارائه 25 توصیه کاربردی -
فصل 4: جایگاه و اهمیت ارزش در نظام بازاریابی بنگاه اقتصادی -
فصل 5: مدیریت تقاضا -
فصل 6: لزوم تدوین بیانیه مأموریت بنگاه های اقتصادی و اعتقاد به آن در عصر رقابت -
فصل 7: هرم بازاریابی با ارائه 35 توصیه کاربردی -
فصل 8: رفتار خرید در بازارهای مصرفی و تجاری با ارائه 25 توصیه کاربردی -
فصل 9: تقسیم بندی بازار -
فصل 10: تعیین بازار هدف در بازارهای داخلی و بین المللی و شیوه های نفوذ به بازارهای بین المللی -
فصل 11: موضع یابی در بازار هدف با ارائه وجوه تمایز -
فصل 12: چگونگی طراحی آمیزه بازاریابی بنگاه اقتصادی -
فصل 13: مدیریت محصول با ارائه 15 توصیه کاربردی -
فصل 14: نام تجاری -
فصل 15: ارتباط موثر با مشتریان از طریق بسته بندی و رنگ مناسب -
فصل 16: بازاریابی خدمت و خدمات حمایتی با ارائه 15 توصیه کاربردی -
فصل 17: قیمت گذاری -
فصل 18: مدیریت توزیع در بازارهای مصرفی با نگرش بازار ایران -
فصل 19: آسیب شناسی نمایندگی ها در زنجیره ارزش آفرینی -
فصل 20: آمیزه ارتباطات و ترویج -
فصل 21: تبلیغات و آسیب شناسی آن در بازار ایران -
پیوست شماره 1 -
پیوست شماره 2 -
منابع -
اشنایی با فعالیت های شرکت توسعه مهندسی بازارگستران آتی(TMBA) -

نماد اعتماد
logo-samandehi