معرفی کتاب : کلیدهای طلایی موفقیت در بازاریابی و فروش

معرفی کتاب : کلیدهای طلایی موفقیت در بازاریابی و فروش
نویسنده کتاب : ريچارد والترز
ناشر کتاب : انديشه آريا
تعداد صفحات کتاب : 39

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 1
فصل1: مفاهیم فروش 2
فصل2: تکنیک های فروش و ابزارها 15
فصل3: تکنیک برنامه ریزی و فروش 24

نماد اعتماد
logo-samandehi