معرفی کتاب : راهنمای گام به گام طراحی و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی

معرفی کتاب : راهنمای گام به گام طراحی و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی
نویسنده کتاب : پيلي نورتن
ناشر کتاب : شرکت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
تعداد صفحات کتاب : 394

فهرست مطالب کتاب

فصل 1: بخش استراتژیک -
برنامه استراتژیک: نگاهی به 3 تا 5 سال آینده -
بخش 1: جهت گیری استراتژیک -
بخش 2: اهداف و آرمان ها -
بخش 3: استراتژی های رشد -
بخش 4: برنامه های پرتفوی در کسب و کار -
فصل 2: بخش برنامه های عملی -
برنامه استراتژیک بازاریابی -
بخش 5: تجزیه و تحلیل موقعیت -
آمیخته بازاریابی محصول -
تحلیل رقبا -
سابقه کار -
بخش 6: فرصت های بازاریابی -
بخش 7: اهداف بازاریابی -
فرضیه ها -
اهداف اولیه -
اهداف عملیاتی -
اهداف غیرتولیدی -
بخش 8: استراتژی ها و برنامه های عملی -
بخش 9: نظارت های مالی و بودجه -
فصل 3: برنامه استراتژیک بازاریابی در عمل -
حلال مشکلات بازاریابی -
مثال، مطالعه موردی -
مثال موردی 1: کارخانه سوپ کمپبل -
مثال موردی 2: شرکت سیمی کنداکتر/شرکت زیراکس -
مثال موردی 3: شرکت امرسون الکترونیک -
مثال موردی 4: شرکت ابزار آلات تکزاس -
مثال موردی 5: موتورهای کامینز -
مثال موردی 6: شرکت مور -
مثال موردی 7: شرکت بالدور الکترونیک -
مثال موردی 8: شرکت هاورث -
مثال موردی 9: هلدینگ نوکوت -
مثال موردی 10: مایکروسافت، اینتل، آی.بی.ام، کداک -
مثال موردی 11: امری ورلدواید -
مثال موردی 12: شرکت کیواد -
مثال موردی 13: شرکت راسل -
مثال موردی 14: شرکت تورلو -
مثال موردی 15: شرکت شولمن -
مثال موردی 16: شرکت سیف اسکین -
مثال موردی 17: شرکت استیت کویلر -
خلاصه مطالب -
فصل 4: بررسی فهرست تدوین استراتژی های رقابتی -
بررسی فهرست های تدوین استراتژی های رقابتی -
تدوین استراتژی های رقابتی -
تجزیه و تحلیل را چگونه هدایت کنیم؟ -
ممیزی بازاریابی -
بخش 1: بررسی محیط بازاریابی شرکت -
بخش 2: بررسی رویه های مدیریت بازاریابی و تجزیه و تحلیل سیاست ها -
بخش 3: بررسی جنبه های استراتژیک آمیخته بازاریابی -
فصل 5: عناوین کمکی -
بخش 1: استراتژی رقابتی -
بخش 2: نگاهی به بازارهای خود -
بخش 3: بررسی شرکت شما -
بخش 4: ترکیب اطلاعات بازاریابی در SMP -
بخش 5: استفاده از تحقیقات بازاریابی در SMP شما -
بخش 6: انتخاب استراتژی های بازار -
بخش 7: گزینش استراتژی های کالا/ خدمات -
بخش 8: استراتژی های قیمت گذاری -
بخش 9: استراتژی های پیشبرد -
بخش 10: استراتژی های توزیع -
بخش 11: خلق استراتژی های جهانی -
بخش 12: رویکرد گروهی: همانند یک استراتژیست فکر کردن -
فصل 6: لوح فشرده رایانه ای: راهنمای گام به گام طراحی و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی -
مقدمه -
برنامه استراتژیک: نگاهی به 3 تا 5 سال آینده -
بخش 1: جهت گیری استراتژیک -
بخش 2: اهداف و آرمان ها -
بخش 3: استراتژی های رشد -
بخش 4: برنامه پرتفوی کسب و کار -
بخش 5: تحلیل موقیعت -
بخش 6: فرصت های بازاریابی -
بخش 7: اهداف بازاریابی -
بخش 8: استراتژی ها و برنامه های عملی -
بخش 9: کنترل های مالی و بودجه -

نماد اعتماد
logo-samandehi