معرفی کتاب : چگونه کارمند مناسب انتخاب کنیم

معرفی کتاب : چگونه کارمند مناسب انتخاب کنیم
نویسنده کتاب : کنان کيت
ناشر کتاب : قدياني
تعداد صفحات کتاب : 56

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 5
گزینش افراد 7
فصل اول
شناخت نیازها 9
فصل دوم:
جمع آوری اطلاعات 18
فصل سوم:
سازماندهی مصاحبه 25
فصل چهارم:
پرسیدن و شنیدن 32
فصل پنجم:
اجرای مصاحبه 42
فصل ششم:
اظهار نظر نهایی 50
برنامه گزینش و انتخاب 54
فواید انتخاب افراد مناسب 56

نماد اعتماد
logo-samandehi