معرفی کتاب : دستاورد اجرای کارت امتیازی متوازن

معرفی کتاب : دستاورد اجرای کارت امتیازی متوازن
نویسنده کتاب : کاپلان رابرت ، نورتون ديويد
ناشر کتاب : مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
تعداد صفحات کتاب : 355

فهرست مطالب کتاب

مقدمه ناشر 7
مقدمه مترجمین -
پیشگفتار 9
فصل1: مقدمه 13
اجرای استراتژی 16
تنوع استراتژی و ابزارهای مدیریت عملیات 20
سیستم جامع مدیریت برای یکپارچگی و پیوند برنامه ریزی استراتژی با اجرای عملیاتی آن 22
دفتر مدیریت استراتژی 35
نقش رهبری: لازم و کافی 38
دستاورد اجرا 39
ریکو 40
سیلندرهای گازی لاکسفر 43
نوردنا 46
خلاصه 52
فصل2: تنظیم استراتژی 55
بیانیه های مأموریت، ارزش ها و چشم انداز را مشخص کنید 59
بیانیه مأموریت 59
بیانیه ارزش ها 60
بیانیه چشم انداز 61
دستورالعمل تحول استراتژیک 63
چشم انداز اصلاح شده 67
تجزیه و تحلیل استراتژیک انجام دهید 71
تجزیه و تحلیل بیرونی 71
تجزیه و تحلیل درونی 73
شناسایی ضعف ها، قوت ها، فرصت ها و تهدیدهاSWOT 74
استراتژی را تدوین کنید 78
تحریک استراتژی های خلاقانه 78
استفاده از نقشه استراتژی برای کمک به انتخاب استراتژی 82
بیانیه هدف، مزیت، گسترهOAS 85
بیانیه های جهت استراتژی 87
به روز رسانی تدریجی استراتژی در مقابل به روز رسانی تحول آفرین استراتژی 89
دلایل شروع یک استراتژی تحول آفرین 90
خلاصه 94
فصل3: برنامه ریزی استراتژی 97
نقشه استراتژی را ایجاد کنید 98
موردکاوی مضامین استراتژیک: سیلندرهای گاز لاکسفر 105
موردکاوی مضامین استراتژیک در بخش دولتی 110
سنجه ها و اهداف کمی را انتخاب کنید 115
انتخاب سنجه ها برای اهداف استراتژیک 115
انتخاب اهداف کمی 117
نسبت دادن شکاف ارزشی به مضامین استراتزیک 117
موردکاوی تعیین اهداف کمی: شرکت بیمه خسارت و اموال سیگنا 120
موردکاوی تعیین اهداف کمی: ریکو 121
استفاده از منطق علت و معلولی برای تعیین اهداف کمی 123
الگوبرداری اهداف کمی 124
موردکاوی تعیین اهداف کمی: خرده فروشی ویستا 126
موردکاوی تعیین اهداف کمی: شرکت پالایش و بازاریابی موبیل یو اس 127
خلاصه 129
ضمیمه فصل سوم: نقشه استراتژی 130
فصل4: ابتکارات استراتژیک(طرح های ابتکاری استراتژیک) 135
انتخاب ابتکارات استراتژیک 136
موردکاوی در خصوص انتخاب طرح های ابتکاری 144
تأمین بودجه استراتژی 149
موردکاوی در خصوص تأمین بودجه طرح های ابتکاری: ریکو 154
تعیین مسئولیت طرح های ابتکاری استراتژیک 155
موردکاوی در مورد مدیریت طرح های ابتکاری: سرنو 158
خلاصه 160
فصل5: همسوسازی واحدهای سازمان و کارکنان با استراتژی 163
همسوسازی واحدهای کسب و کار 166
جاری سازی از طریق مضامین استراتژیک 172
توالی همسویی عمودی 176
همسوسازی واحدهای پشتیبانی 177
موردکاوی نقشه استراتژی واحد پشتیبانی: گروه داخلی فناوری اطلاعات مرکز خدمات شرکت لاکهید مارتین 180
مدیریت کردن همسویی در قالب یک فرآیند 183
انگیزه بخشیدن به کارکنان 184
انتقال(اطلاع رسانی) و آموزش استراتژی 184
موردکاوی درباره اطلاع رسانی و انتقال استراتژی: گروه داخلی فناوری اطلاعات شرکت لاکهید مارتین 189
شایستگی های کارکنان را توسعه بدهید 197
موردکاوی درباره توسعه شایستگی کارکنان: کی کرپ 198
خلاصه 201
فصل6: برنامه ریزی عملیات-برنامه های بهبود فرآیند را همسو کنید 205
بهبود فرآیندهای کلیدی 207
موردکاوی درباره مدیریت فرآیندهای کلیدی: خطوط هوایی لوکاست 209
تعیین فرآیندهای استراتژیک برای بهبود 213
فرآیندهای استراتژیک در مقابل فرآیندهای حیاتی 215
موردکاوی درباره پیوند استراتژی با کیفیت: شرکت اطلاعات و ارتباطات موبایل 217
موردکاوی: شرکت تولیدی کربن سیاه تای، موتورولاGEMS، موبیستار(اورنج) 221
برای مدیریت فرآیند، اولویت ها را مشخص کنید 225
استفاده از داشبوردها 228
موردکاوی درباره داشبوردها: تی دی کانادا تراست 230
به اشتراک گذاری تجارب برتر 234
خلاصه 236
فصل7: برنامه ریزی عملیات-پیش بینی فروش، ظرفیت سنجی منابع و بودجه های پویا(دینامیک) 239
بودجه و ماورای آن 239
پیش بینی های مالی غلتان 242
کارت امتیازی متوازن 243
کنترل هزینه های ثابت 244
مدیریت سرمایه گذاری 244
اتصال برنامه استراتژیک به برنامه ظرفیت سنجی منابع و بودجه عملیاتی 246
پیش بینی بهای تمام شده و هزینه ها: رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت 251
هزینه های عملیاتی و هزینه های سرمایه ای را پیش بینی کنید 261
پیش بینی هزینه های احتیاطی 264
خلاصه 267
ضمیمه فصل7: ایجاد مدل هزینه یابی برمبنای فعالیت و زمان 268
شرکت خدمات مالی تاورتن 268
فصل8: جلسات بازنگری عملیات و استراتژی 281
جلسات بازنگری عملیات 286
موردکاوی: جلسات CompStat در اداره پلیس نیویورک 289
موردکاوی: کارخانه شیمیایی 3B 293
جلسات بازنگری استراتژی 296
فراوانی جلسات بازنگری استراتژی 297
شرکت کنندگان در جلسات بازنگری استراتژی 298
دستورالعمل جلسات بازنگری استراتژی 300
موردکاوی: راه آهنHSBC 304
ملاحظاتی در خصوص جلسه بازنگری استراتژی راه آهنHSBC 310
موردکاوی: ساختار جلسات ریکو 312
خلاصه 315
فصل9: جلسات سنجش و سازگاری(اصلاح) استراتژی 317
بازخوردهای عملیاتی در سنجش استراتژی 321
مدل های هزینه یابی برمبنای فعایت و زمان برای محاسبه سودآوری محصولات و مشتریان 322
سنجش آماری روابط عملیاتی 329
موردکاوی: زنجیره کارمند-مشتری-سود در سیرز 329
سنجش و سازگاری(اصلاح) استراتژی 334
موردکاوی: فروشگاه24 335
شرایط لازم برای آزمون های آماری 343
استفاده از داده های بیرونی و اطلاعات رقابتی 344
استراتژی های نوظهور 346
پیوند(اتصال) عملیات به استراتژی 347
خلاصه 350
فصل10: دفتر مدیریت استراتژی 353
چرا شرکت ها به یک دفتر مدیریت استراتژی نیاز دارند 356
موردکاوی درباره تعیین نقش های دفتر مدیریت استراتژی: مرکز خدمات خون کانادا 357
دفتر مدیریت استراتژی: معمار، مسئول فرآیند و یکپارچه سازی 360
دفتر مدیریت استراتژیک به عنوان معمار 362
دفتر مدیریت استراتژی به عنوان مسئول فرآیند 364
دفتر مدیریت استراتژی به عنوان یکپارچه ساز 367
موقعیت یابی و تأمین نیروی انسانی دفتر مدیریت استراتژی 370
تأمین نیروی انسانی دفتر مدیریت استراتژی 371
موردکاوی دفتر مدیریت استراتژی: سرونو 372
خلاصه 378


نماد اعتماد
logo-samandehi