معرفی کتاب : زبان تخصصی آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی

معرفی کتاب : زبان تخصصی آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی
نویسنده کتاب : باقري بابک
ناشر کتاب : شهرآب
ISBN:9643142086
تعداد صفحات کتاب : 107

فهرست مطالب کتاب

آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دانشگاه سراسری سال 1378 1
آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد سال1378 13
آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دانشگاه سراسری سال1379 20
آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد سال1379 31
آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دانشگاه سراسری سال1380 38
آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد سال 1380 50
آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دانشگاه سراسری سال 1381 55
آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد سال 1381 66
آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دانشگاه سراسری سال 1382 75
آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دانشگاه سراسری سال 1383 84
لغات مهم 93


نماد اعتماد
logo-samandehi