معرفی کتاب : از خوب به عالی

معرفی کتاب : از خوب به عالی
نویسنده کتاب : کالينز جيم
ناشر کتاب : پيک آوين
تعداد صفحات کتاب : 305

فهرست مطالب کتاب

مقدمه مولف 7
خوب دشمن عالی است 8
رهبری سطح پنجم 29
ابتدا فرد بعد هدف 61
رویارویی با حقایق ناخوشایند 92
مفهوم خارپشتی 126
فرهنگ مبتنی بر نظم گرایی 167
شتاب دهنده های تکنولوژی 200
چرخه رشد و چرخه نابودی 227
از مرحله خوب به عالی تا ماندگاری 257
سخن آخر 287

نماد اعتماد
logo-samandehi