معرفی کتاب : راهنمای برنامه ریزی سازمانی براساس رویکرد هوشین کانری

معرفی کتاب : راهنمای برنامه ریزی سازمانی براساس رویکرد هوشین کانری
نویسنده کتاب : ببيچ پت
ناشر کتاب : مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
تعداد صفحات کتاب : 194

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار مترجم -
ویژگی های ویرایش دوم کتاب -
مقدمه نویسنده -
فصل1: پیشینه شخصی -
فصل2: مقدمه هوشین -
فصل3: مأموریت، ارزش ها و بنیان های کسب و کار -
فصل4: چشم انداز و برنامه های جهشی -
فصل5: بازنگری دوره ای -
فصل6: موانع، خطاها و نکات اجرایی -
فصل7: ابزار برنامه ریزی هوشین -
فصل8: مثال های برنامه هوشین -
ضمیمه1: تدوین ارزش های واحد -
ضمیمه2: نرم افزار برنامه ریزی هوشین -
منابع -
نام نامه -

نماد اعتماد
logo-samandehi