معرفی کتاب : مدیریت راهبردی در اندیشه نظریه پردازان

معرفی کتاب : مدیریت راهبردی در اندیشه نظریه پردازان
نویسنده کتاب : رحمان سرشت حسين
ناشر کتاب : دانشگاه علامه طباطبايي
تعداد صفحات کتاب : 460

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار یازده
بخش اول: پیش کسوتان و آغازگران
کنت اندروز و تعریف راهبر 7
اچ ایگور انسف و فرایند تصمیم‌گیری راهبردی 15
آلفرد دی چندلر: رابطة بین ساختار و راهبرد ( استراتژی ) 37
میشل پورتر و راهبرد رقابتی 45
بخش دوم: مشاوران
رابرت بوزل و برادلی گیل و آرایه‌ها 63
بروس هندرسن و منحنی تجربه 77
بنیامین تری‌گو و جان زیمرمن: نیروی محرکة سازمان‌ها 87
بخش سوم : اندیشمندان و محققان
درک اف آبل و واحد تجاری راهبردی سه بعد 105
ژوزف بوئر و فرآیند تخصیص منابع 121
ریچارد هامرمش و نقد منحنی تجربه 133
هنری مینزبرگ و عناصر نفهته در مفهوم راهبرد 145
اندرو پیتگروو و دگرگونی راهبردی در سازمان 161
ریچار روملت: راهبرد، ساختار و عملکرد اقتصادی 173
مالکوم 185
الیور ایی ویلیامسن و سازمان‌های اقتصادی 207
رابرت بورگلمن و لئونارد سایلس و الگوی فرایندی حرکت درونی شرکت 217
ریموند ای 227
بخش چهارم : توسعه دهندگان و آموزگاران
لس دیگمن و مفاهیم و تصمیم‌ها 241
جی ار گالبریت و رابرت ک کازنجیان و ساختار و اجرای راهبرد 253
کریستوفر بارتلت و سومانتراگوشال ومدیریت در عرصة بین المللی 263
چارلز هوفر و دن شندل و صورت‌بندی راهبرد 273
جان پی یرس و ریچارد رابینسون و طراحی و اجرای راهبرد 287
آرتور تامپسون و لانی استریکلند و مدیریت راهبردی 297
بخش پنجم: تدریج گرایان
چارلز ای لیندبلوم و حرکت با پریشانی ( حرکت کورمال ) 317
جمیز برایان کویین و تدریج گرایی عقلانی 325
بخش ششم : تحلیل گران افول 335
کاترین روی هاریگان و فرایند افول 341
استوارت سنت پی اسلاتر و احیای بنگاه 351
بخش هفتم: رویکرد مبتنی بر منابع، اجرای راهبرد و یک جمع‌بندی
توانمندی‌های محوری بنگاه 373
کاربرد عملی مقولة توانمندی محوری چه مفهومی دارد؟ 403
پیترلورانژ و واقعیت‌های جدید در اجرای راهبرد 431
جمع‌بندی دیدگاه 445


نماد اعتماد
logo-samandehi