معرفی کتاب : معانی نوظهور در مفهوم استراتژی

معرفی کتاب : معانی نوظهور در مفهوم استراتژی
نویسنده کتاب : غفاريان وفا ، عمادزاده مرتضي
ناشر کتاب : سازمان مديريت صنعتي
تعداد صفحات کتاب : 209

فهرست مطالب کتاب

بخش اول: مفاهیم پایه در استراتژی -
فصل 1: زنجیره استراتژیک دارایی ها -
فصل 2: جوهره استراتژی -
فصل 3: طراحی استراتژی به کمک کامپیوتر -
بخش دوم: رویکردهای استراتژی -
فصل 4: رویکردهای نوین استراتژی -
فصل 5: تفکر استراتژیک -
بخش سوم: علل شکست استراتژی ها -
فصل 6: چرا شرکت های خوب، اسیر استراتژی های بد می شوند؟ -
فصل 7: چرا استراتژی منظومه ایریدیوم شکست خورد؟ -
فصل 8: بررسی علل شکست برنامه ریزی های استراتژیک و ارائه دو نظریه جدید -
معرفی نویسندگان -
واژه نامه تخصصی -

نماد اعتماد
logo-samandehi