معرفی کتاب : راهنمای جامع کتاب نگرش جامع مدیریت استراتژیک

معرفی کتاب : راهنمای جامع کتاب نگرش جامع مدیریت استراتژیک
نویسنده کتاب : چمني فراز
ناشر کتاب : شهرآب
تعداد صفحات کتاب : 86

فهرست مطالب کتاب