معرفی کتاب : کارت امتیازی متوازن

معرفی کتاب : کارت امتیازی متوازن
نویسنده کتاب : اولوه نيلس يوران
ناشر کتاب : مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
تعداد صفحات کتاب : 175

فهرست مطالب کتاب

مقدمه مترجم 7
فصل1: مقدمه ای بر کارت امتیازی متوازن 11
فصل2: تعریف واژه ها: کارت امتیازی متوازن چیست؟ 17
فصل3: سیر تکامل کارت امتیازی متوازن 29
فصل4: بعد الکترونیک کارت امتیازی متوازن 43
فصل5: بعد جهانی کارت امتیازی متوازن 59
فصل6: کارت امتیازی متوازن، جدیدترین شیوه 69
فصل7: کارت امتیازی متوازن در عمل 99
فصل8: مفاهیم کلیدی و متفکرین 127
فصل9: منابع مطالعاتی 147
فصل10: ده گام(توصیه) برای به کارگیری کارت امتیازی متوازن 159
سوالات متداول 173

نماد اعتماد
logo-samandehi