معرفی کتاب : سازمان و مدیریت

معرفی کتاب : سازمان و مدیریت
نویسنده کتاب : پرچ مهرداد
ناشر کتاب : شهرآب
تعداد صفحات کتاب : 228

فهرست مطالب کتاب

فصل1: کلیات 1
پاسخنامه 8
پاسخ تشریحی 9
فصل2: مکتب کلاسیک ها 27
پاسخنامه 34
پاسخ تشریحی 35
فصل3: مکتب نئوکلاسیک ها 45
پاسخنامه 50
پاسخ تشریحی 51
فصل4: سیستم 63
پاسخنامه 71
پاسخ تشریحی 72
فصل5: تصمیم گیری 85
پاسخنامه 88
پاسخ تشریحی 89
فصل6: برنامه ریزی 95
پاسخنامه 100
پاسخ تشریحی 101
فصل7: سازماندهی 115
پاسخنامه 122
پاسخ تشریحی 123
فصل8: رهبری 139
پاسخنامه 142
پاسخ تشریحی 143
فصل9: ارتباطات 149
پاسخنامه 153
پاسخ تشریحی 154
فصل10: کنترل 161
پاسخنامه 165
پاسخ تشریحی 166
منابع 174

نماد اعتماد
logo-samandehi