معرفی کتاب : راهنمای جامع سازمان استراتژی محور

معرفی کتاب : راهنمای جامع سازمان استراتژی محور
نویسنده کتاب : بختياري پرويز ، اصغري جمشيد
ناشر کتاب : سازمان مديريت صنعتي
تعداد صفحات کتاب : 250

فهرست مطالب کتاب

سخن ناشر 7
پیشگفتار 9
سوالات پیشگفتار 21
پاسخ نامه سوالات پیشگفتار 39
فصل1: ایجاد سازمان استراتژی محور 41
فصل2: چگونه موبیل یک سازمان استراتژی محور شد؟ 55
بخش اول: ترجمه استراتژی به اصطلاحات عملیاتی 65
فصل3: ساختن نقشه های استراتژی 71
فصل4: ساختن نقشه های استراتژی در شرکت های بخش خصوصی 91
فصل5: معیارهای ارزیابی متوازن در سازمان های غیرانتفاعی، دولتی و بهداشتی و درمانی 95
سوالات بخش اول 102
پاسخ نامه بخش اول 116
بخش دوم: همسوسازی سازمان برای ایجاد هم افزایی 119
فصل6: ایجاد هم افزایی در سطح واحدهای کسب و کار 123
فصل7: ایجاد هم افزایی از طریق واحدهای خدمات مشترک 129
سوالات بخش دوم 137
پاسخ نامه بخش دوم 139
بخش سوم: تبدیل استراتژی به کار هر روز هر کس 141
فصل8: ایجاد آگاهی استراتژیک 145
فصل9: تعریف اهداف فردی و گروهی 155
فصل10: پرداخت پاداش براساس ارزیابی متوازن 163
سوالات بخش سوم 170
پاسخ نامه بخش سوم 176
بخش چهارم: تبدیل استراتژی به یک فرآیند مستمر 177
فصل11: برنامه ریزی و بودجه بندی 183
فصل12: بازخورد و یادگیری 193
سوالات بخش چهارم 204
پاسخ نامه بخش چهارم 209
بخش پنجم: بسیج و به حرکت درآوردن تحول از طریق رهبری مدیریت ارشد 211
فصل13: برنامه رهبری وبسیج سازمانی 215
فصل14: اجتناب از مواردی که موجب شکست می شود 225
سوالات بخش پنجم 236
پاسخ نامه بخش پنجم 239
سوالاتی که اغلب پرسیده می شود 241

نماد اعتماد
logo-samandehi