معرفی کتاب : مشاور شما در راه موفقیت در کسب و کار

معرفی کتاب : مشاور شما در راه موفقیت در کسب و کار
نویسنده کتاب : تريسي برايان
ناشر کتاب : راشين
تعداد صفحات کتاب : 192

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 5
فصل اول: شفاف سازی 7
بخش1: برنامه کلیدی شخصی داشته باشید 9
بخش2: کار و حرفه تان چیست؟ 17
بخش3: رقیب هایتان را بشناسید 23
بخش4: مشتری هایتان را بشناسید 29
بخش5: زمینه های برتری تان را شناسایی کنید 35
بخش6: تنگناهای مهم را برطرف کنید 39
بخش7: در کدام نقطه منحنی سیگموید قرار دارید؟ 45
فصل دوم: افزایش بهره وری 51
بخش8: یازده نکته کلیدی برای افزایش بهره وری 53
بخش9: قانون پارتو 63
بخش10: تفکر بر پایه صفر 71
بخش11: واگذاری موثر 79
بخش12: قدرت اهرم 89
بخش13: قانون برتری نسبی ریکاردو 97
بخش14: اصل پارتنون 105
فصل سوم: توسعه کار و تجارت 113
بخش15: هفت روش برای افزایش درآمد 115
بخش16: چهار سطح رضایت مشتری 123
بخش17: کارتان را برمبنای مشتری های معرفی شده توسعه دهید 123
بخش18: برای بازاریابی برنامه ای جامع تهیه کنید 147
بخش19: برنامه جامع بازاریابیتان را تکمیل کنید 159
بخش20: نشانه تجاری فردی درست کنید 169
بخش21: سودتان را به حداکثر برسانید 179
پیوست: لیست ارزش ها 190


نماد اعتماد
logo-samandehi