معرفی کتاب : کارآفرینی یک دقیقه ای: در هزار نکته کارآفرینانه

معرفی کتاب : کارآفرینی یک دقیقه ای: در هزار نکته کارآفرینانه
نویسنده کتاب : ابراهيمي صبا، احمدپور دارياني محمود
ناشر کتاب : محراب قلم
تعداد صفحات کتاب : 156

فهرست مطالب کتاب

مقدمه مؤلف 6
درباره کارآفرنی 8
فصل اول : فرصت 17
فصل دوم : نگاه کارآفرینانه 25
فصل سوم: ایده 33
فصل چهارم : نو آوری و خلاقیت 39
فصل پنجم : توفیق طلبی 47
فصل ششم :‌خود باوری (اعتماد به نفس ) 61
فصل هفتم :‌ریسک پذیری (مخاطره پذیری) 75
فصل هشتم :‌تجربه 83
فصل نهم : تلاش 93
فصل دهم :‌شکست 105
فصل یازدهم: مدیریت 115
فصل دوازدهم :‌بازاریابی 127
فصل سیزدهم :‌دانش 135
فصل چهاردهم: تغییر 145

نماد اعتماد
logo-samandehi