معرفی کتاب : کتاب کار تدوین طرح کسب و کار

معرفی کتاب : کتاب کار تدوین طرح کسب و کار
نویسنده کتاب : روح الامين گرگابي محسن
ناشر کتاب : موسسه علمي دانش پژوهان برين
تعداد صفحات کتاب : 128

فهرست مطالب کتاب

مقدمه دبیر جشنواره کار آفرنی شیخ بهایی 11
مقدمه مولف 13
سپاس گذاری 15
نحوه استفاده از کتاب 17
بخش اول: آغاز 21
بخش دوم: طرح کسب و کار یک دقیقه ای 33
بخش سوم : تمرینات طرح کسب و کار 45
خلاصه مدیریتی 47
توصیف کسب و کار 53
طرح بازاریابی و ارزیابی ریسک 59
نیروی انسانی 93
برنامه اجرایی 97
طرح مالی 107
موخره 121
نمایه 127

نماد اعتماد
logo-samandehi