معرفی کتاب : در جستجوی نیک فرجامی

معرفی کتاب : در جستجوی نیک فرجامی
نویسنده کتاب : کونوسوکي ماتسوشيتا
ناشر کتاب : بازتاب
تعداد صفحات کتاب : 300

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار 11
بخش یکم -
1. دوره کودکی 17
2. شرکت روشنایی برق 33
3. کسب و کار خودم 49
4. کارخانه اوبیراکی چو 59
5. کارخانه تازه 73
6. زمین لرزه بزرگ کانتو 89
7. دوستان و پشتیبانان 103
بخش دوم -
8. گسترش کسب و کار 121
9. سال بحران 135
10. رشد در زمان کسادی 143
11. ساخت رادیو و قوه 159
12. ماموریت یک بنگاه بازرگانی 175
13. پدید آمدن روحیه ای تازه 191
بخش سوم -
14. درگیر جنگ 211
15. سال های نخستین پس از جنگ 219
16. آغازی تازه 233
17. فروش چهار برابر 245
18. رکود اقتصادی دهه 1960 261
19. پنجاهمین سالروز 273
20. افق های تازه 283

نماد اعتماد
logo-samandehi