معرفی کتاب : کارآفرینی سازمانی

معرفی کتاب : کارآفرینی سازمانی
نویسنده کتاب : هاديزاده اکرم
ناشر کتاب : جانان
تعداد صفحات کتاب : 128

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار -
فصل 1: ماهیت و سیر تحول کارآفرینی سازمانی -
مقدمه -
ضرورت و اهمیت کارآفرینی سازمانی -
سیر تحول کارآفرینی سازمانی -
تعریف کارآفرینی سازمانی -
ویژگی های افراد کارآفرین -
خلاصه -
فصل 2: مبانی کارآفرینی سازمانی -
مقدمه -
علل توجه به کارآفرینی سازمانی -
فرهنگ کارآفرینی سازمانی در مقابل فرهنگ سازمانی -
محیط مناسب برای کارآفرینی سازمانی -
ویژگی های رهبری کارآفرینی سازمانی -
استقرار کارآفرینی سازمانی در سازمان -
موانع و محدودیت های کارآفرینی سازمانی -
خلاصه -
مثال هایی از کارآفرینان سازمانی موفق -
فصل 3: خلاقیت و نوآوری -
مقدمه -
تعریف خلاقیت و نوآوری -
ضرورت و اهمیت خلاقیت و نوآوری -
ویژگی های افراد خلاق و نوآور -
بسترسازی برای رشد افکار خلاق و نوآور در سازمان -
آموزش خلاقیت -
تکنیک های خلاقیت و نوآوری -
خلاقیت و فرهنگ -
خلاصه -
مثال هایی از سازمان های خلاق و نوآور -
فصل 4: استراتژی ها و فرآیند کارآفرینی سازمانی -
مقدمه -
استراتژی کارآفرینی سازمانی -
انواع نوآوری سازمانی و فن آورانه -
فرآیندی برای کارآفرینی سازمانی -
برخی از اصول نوآوری -
حامی کیست -
مراحل فرآیند کارآفرینی سازمانی -
مرحله 1: تشکیل تیم ایده -
مرحله 2: تشکیل تیم نوآوری -
مرحله 3: حمایت رسمی شرکت و اجرای ایده -
تداوم تولید محصولات جدید -
افزود گران بازار و نوآوران بازار -
اگر شما موفق نشدید -
پاداش ها -
مدیران، کارآفرینان آینده ساز -
خلاصه -
مثال هایی از سازمان های کارآفرین -
فصل 5: سازمان کارآفرین -
مقدمه -
مأموریت و اهداف سازمان کارآفرین -
ساختار سازمان کارآفرین -
الگوی ارتباط افقی در سازمان کارآفرین -
فرهنگ سازمان کارآفرین -
منابع انسانی در سازمان کارآفرین -
یادگیری در سازمان کارآفرین -
رهبری در سازمان کارآفرین -
خلاصه -
منابع -

نماد اعتماد
logo-samandehi