معرفی کتاب : 101 راه خلاق ایده یابی

معرفی کتاب :  101 راه خلاق ایده یابی
نویسنده کتاب : احمدپور دارياني محمود ،بسطامي پور مهتاب
ناشر کتاب : محراب قلم
تعداد صفحات کتاب : 144

فهرست مطالب کتاب

حرف اول -
روش استفاده از ابزار خلاقیت چه می شود اگر...؟ 18
استفاده از تکنیک طوفان فکری 21
تکنیک ایده کاتور Ideatoons -
فصل اول -
تکنیک چه می شود اگر ...؟ -
چه می شود اگر...؟ -
تکنیک اسکمپر -
چه می شود اگر ... بزرگتر باشد؟ -
چه می شود اگر ...کوچکتر باشد؟ -
چه می شود اگر ... ضخیم تر باشد؟ -
چه می شود اگر ... نازک (رقیق) تر باشد؟ -
چه می شود اگر ... بلندتر باشد؟ -
چه می شود اگر ... چاق تر باشد؟ -
چه می شود اگر ... پهن تر باشد؟ -
چه می شود اگر ... آهسته تر باشد؟ 34
چه می شود اگر ... شما آن را با چیزهای دیگری ترکیب کنید؟ 35
چه می شود اگر ... با لوازم کمکی بیاید؟ -
چه می شود اگر ... شکسته شود؟ -
چه می شود اگر ... یک آهنگ متن داشته باشد؟ 38
چه می شود اگر ... به شعر علاقه مند باشد؟ -
چه می شود اگر ... یک کتاب محبوب داشته باشد؟ -
چه می شود اگر ... آن را ساده تر بسازید؟ -
چه می شود اگر ... تغییر جهت دهید؟ -
چه می شود اگر ... قابل تنظیم باشد؟ -
چه می شود اگر ... بیش از یک مشکل را حل کنید؟ -
چه می شود اگر ... می توانست کارهای متفاو.تی را انجام دهد؟ -
چه می شود اگر ... دوباره آن را مرتب و بازچینی کنید؟ -
فصل دوم -
تکنیک فهرست خصوصیات -
چه می شود اگر ...بودار باشد؟ 49
چه می شود اگر ... خوشمزه باشد؟ 50
چه می شود اگر ... صدا داشته باشد؟ 51
چه می شود اگر ... رنگی باشد؟ -
چه می شود اگر ... بافت داشته باشد؟ 53
چه می شود اگر ... طرح داشته باشد؟ -
چه می شود اگر ... از طلا ساخته شده باشد؟ -
چک لیست بهسازی محصول 56
چه می شود اگر ... به آن فشار وارد کنید؟ -
چه می شود اگر ... آن را بچرخانید؟ -
چه می شود اگر ... می توانست حرکت کند؟ -
چه می شود اگر ... با یک چکش به آن ضربه بزنید؟ 60
چه می شود اگر ... به سوی شما بازگردد؟ 61
فصل سوم -
گشت و گذار (گردش تخیلی) Excursion Technique -
چه می شود اگر ... از تمدن دیگری آمده باشد؟ -
چه می شود اگر ... از سیاره دیگری آمده باشد؟ -
چه می شود اگر ... با آن در یک جزیره تنها بمانید؟ -
چه می شود اگر ... یک آگهی تجاری بسازید؟ -
تکنیک تجسم خلاق -
چه می شود اگر ... ایده شکست بخورد؟ -
چه می شود اگر ... ایده موفق شود؟ -
چه می شود اگر ... وحشت زده شوید؟ -
چه می شود اگر ... شما مطمئن باشید؟ -
چه می شود اگر ... ریسکهایی وجود داشته باشد؟ -
چه می شود اگر ... پاداشهای وجود داشته باشد؟ -
چه می شود اگر ... روی مشکل متمرکز شوید؟ -
چه می شود اگر ... بتوانید نسل بعدی ایده خود را ببینید؟ -
چه می شود اگر ... در گذشته وجود داشته باشد؟ -
در آینده وجود داشته باشد؟ -
چه می شود اگر ... یک نابغه نابکار بخواهد ایده شما را نقش بر آب کند؟ -
چه می شود اگر ... ایده شما احساسات را برانگیخته کند؟ -
چه می شود اگر ... رقیب شما آن را خلق کند؟ -
تکنیک خواب خلاق -
چه می شود اگر ... بخوابید؟ -
چه می شود اگر ... فقط تمدد اعصاب کنید؟ -
چه می شود اگر ... از پهلو به آن نگاه کنید؟ -
فصل چهارم -
تکنیک قیاس شخصی 88
چه می شود اگر ... یک نام داشته باشد؟ 89
چه می شود اگر ... متعلق به برج اسفند باشد؟ -
چه می شود اگر ... یک آپارتمان داشته باشد؟ -
چه می شود اگر ...یک سرگرمی داشته باشد؟ -
چه می شود اگر ...استخدام بشود؟ -
چه می شود اگر ...یک طرز برخورد داشته باشد؟ -
چه می شود اگر ...ورزش کند؟ -
چه می شود اگر ...یک غذای مطلوب داشته باشد؟ -
چه می شود اگر ...فیلم تماشا کند؟ -
چه می شود اگر ...یک شخصیت سینمایی داشته باشد؟ -
چه می شود اگر ...به موسیقی گوش کند؟ -
چه می شود اگر ...نوشیدنی بنوشد؟ -
چه می شود اگر ...ساعت خواب داشته باشد؟ -
چه می شود اگر ...پیتزا سفارش دهد؟ -
چه می شود اگر ...دوستانش به ملاقات او بیایند- -
چه می شود اگر ...لباس بپوشد؟ -
تکنیک قیاس مستقیم -
چه می شود اگر ... چه می شود اگر حیوان باشد؟ -
چه می شود اگر ... یک اتومبیل باشد؟ -
چه می شود اگر ... خوراکی باشد؟ -
چه می شود اگر ... یک ابرقهرمان باشد؟ -
چه می شود اگر ... شبیه به خمیر بازی باشد؟ -
یک شخصیت کارتونی باشد؟ -
چه می شود اگر ... شما با اسباب بازی های یک نفر دیگر بازی کنید؟ 112
تکنیک ارتباط اجباری 113
چه می شود اگر ... یک نوع شکلات باشد؟ -
چه می شود اگر ... یک فصل باشد؟ -
چه می شود اگر ... شبیه یک برنامه تلویزیونی باشد؟ 116
فصل پنجم -
تکنیک معکوس - عکس معکوس -
چه می شود اگر ... شما استفاده آن را تغییر دهید؟ -
چه می شود اگر ... شما بدترین راه حل را داشته باشید؟ -
چه می شود اگر ... از ایده تان صرف نظر کنید؟ -
چه می شود اگر ... شما آن را دشوار بسازید؟ 122
چه می شود اگر ... به شما الهام نمی شد؟ -
چه می شود اگر ... در جهت مخالف باشد؟ -
چه می شود اگر ... به شما پولی پرداخت نشود؟ -
تکنیک ناپلئون -
چه می شود اگر ... مشکل متعلق به فرد دیگری باشد؟ -
چه می شود اگر ... درباره آن از یک دلقک سوال کنید؟ -
چه می شود اگر ... شاگرد مدرسه باشد؟ -
چه می شود اگر ... از فرد دیگری نظر بخواهید؟ -
چه می شود اگر ... از یک پیشگو سوال کنید؟ -
چه می شود اگر ... آن را یک بچه اختراع کند؟ -
تکنیک ایفای نقش 133
چه می شود اگر .. بتوانید آن را ببینید؟ -
چه می شود اگر ... بتوانید آن را احساس کنید؟ -
چه می شود اگر ... شما برای آن یک هدیه بخرید؟ -
چه می شود اگر ... مجبور باشید از ایده خود دفاع کنید؟ 137
چه می شود اگر ... در وضعیت ایده آل باشید؟ -
چه می شود اگر ... درباره آن یک لطیفه بنویسید؟ -
چه می شود اگر ... بدانید بیشترین یا کمترین علاقه مشتریان چیست؟ -
چه می شود اگر ... از نظر پول هیچ مشکلی نداشته باشید؟ -
چه می شود اگر ... دنیا به شما افتخار کند؟ 142
منابع 144

نماد اعتماد
logo-samandehi