معرفی کتاب : مدیر جدید موفق

معرفی کتاب : مدیر جدید موفق
نویسنده کتاب : گروه متخصصان مديريت
ناشر کتاب : قطره
تعداد صفحات کتاب : 84

فهرست مطالب کتاب

آیا مدیر جدید موفقی هستید؟ 10
مستقر شدن در سمت جدید 13
ایجاد تیم های عالی 22
بر مهارت های رهبری خود بیفزایید 30
ارتباط قاطعانه در محل کار 36
تفویض کردن بدون احساس گناه 43
دادن و گرفتن بازخورد به شکل مثبت 52
اطلاعات بیش از اندازه زیان بار است 61
شبکه تماس های خود را ایجاد کنید 68

نماد اعتماد
logo-samandehi