معرفی کتاب : برنامه ریزی برای سرمایه: جامع ترین الگوی طرح کسب و کار

معرفی کتاب : برنامه ریزی برای سرمایه: جامع ترین الگوی طرح کسب و کار
نویسنده کتاب : خراساني عبدالوحيد
ناشر کتاب : موسسه خدمات فرهنگي رسا
تعداد صفحات کتاب : 152

فهرست مطالب کتاب

فصل 1: کلیات -
طرح کسب و کار چیست؟ -
دلایل استفاده کارآفرینان از طرح کسب و کار -
مزایای درونی استفاده از طرح کسب و کار -
مزایای بیرونی استفاده از طرح کسب و کار -
جلب سرمایه گذاری -
امور مالی بانک -
اتحاد استراتژیک -
روابط مشتری و توزیع کننده -
تهیه کنندگان طرح کسب وکار -
مخاطبین طرح کسب و کار -
فرآیند تهیه طرح کسب و کار -
جمع آوری داده های صحیح -
تشریح جزء به جزء طرح -
تعیین نوع طرح -
طرح کسب و کار خلاصه -
طرح کامل کسب و کار -
طرح کسب و کار عملیاتی -
تخصیص مسئولیت ها -
بهبود و ارتقای طرح کسب و کار -
نگرانی های عمده مخاطبین را برطرف نمایید -
از دید یک عضو خارج از سازمان نگاه کنید -
تمایل به جزئیات -
طرح را ببندید -
ارائه موثر طرح -
فصل 2: مراحل تهیه طرح کسب و کار -
خلاصه اجرایی -
خلاصه موثر و کارآمد -
خلاصه اجرایی چگونه به شکل دهی طرح کمک می کند؟ -
کاربردهای خلاصه اجرایی -
شرکت -
مقدمه -
معرفی شرکت -
مالکیت -
ساختار سازمانی -
سوابق شرکت -
تسهیلات موجود -
مدیریت -
چگونگی تشریح تیم مدیریت -
خلاصه -
رزومه -
تیم مشاوران -
طرح منابع انسانی -
محصول -
مقدمه -
تعریف و تشریح محصول -
تشریح دوره عمر محصول -
ماتریس گروه مشاوران بوستون -
قیمت تمام شده و قیمت نهایی محصول -
تصویر محصول -
مسائل بهبود و توسعه محصول -
معرفی محصولات مشابه -
نقاط قوت و ضعف محصول -
تولید و عملیات -
مقدمه -
کنترل کیفیت و سرویس مداوم -
ملزومات وتسهیلات تولید -
فرآیند تولید -
برنامه زمانی پیاده سازی تولید -
برنامه تحقیق و توسعه -
توسعه محصول و محصولات جدید -
توسعه منابع انسانی -
طرح تحقیقات -
ریسک ها و مقررات -
تجزیه و تحلیل ریسک های تخصصی -
ریسک های تجاری داخلی و خارجی -
ریسک های تجاری خارجی -
ریسک های تجاری داخلی -
طرح بازاریابی -
بازاریابی و فروش -
برنامه بازار -
تبلیغات و آگهی -
روابط عمومی -
پیشینه بازار -
تجزیه و تحلیل بازار -
گنجایش بازار -
سمت و سوی آینده بازار -
تقسیم بندی بازار -
بازار هدف -
معرفی رقبای اصلی -
استراتژی تثبیت موقعیت محصول -
برنامه فروش -
پیش بینی فروش -
خط مشی فروش -
روش های فروش -
سرویس دهی به فروشندگان -
تجزیه و تحلیل استراتژی رقابتی -
تحلیل به وسیله SWOT -
برنامه مالی -
مقدمه -
گزارشات مالی -
قالب زمانی -
فرضیات پیش بینی -
فروش -
هزینه فروش -
هزینه بازاریابی -
هزینه های تحقیق و توسعه -
هزینه های عمومی و مدیریتی -
مالیات های درامد -
موجودی ها -
تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر -
خلاصه سود و زیان -
برنامه های مالی سالیانه -
صورت جریان های نقدی -
نحوه ارزیابی برنامه های مالی -
حاشیه های عملیاتی -
مدیریت اموال و دارایی ها -
تقاضای سرمایه گذاری -
بازپرداخت و استراتژی خروج -
فصل 3: راهنمای نرم افزار -
معرفی نرم افزار -
امکانات نرم افزار Business Plan Pro 2006 -
اعتبار کسب شده -
زمینه های فنی طرح های نمونه -
راهنمای استفاده از نرم افزار -
منابع طراحی طرح کسب و کار -
فصل 4: ضمائم -
ضمیمه 1: چک لیست محتویات طرح کسبو کار -
ضمیمه 2: مفاهیم اصولی -
چشم انداز -
مأموریت -
اهداف -
ضمیمه 3: واژه نامه -
منابع -

نماد اعتماد
logo-samandehi