معرفی کتاب : آن روی سکه(جایی که رهبری واقعی آغاز می شود)

معرفی کتاب : آن روی سکه(جایی که رهبری واقعی آغاز می شود)
نویسنده کتاب : موريسون مايک
ناشر کتاب : اميد فرزانگان
تعداد صفحات کتاب : 176

فهرست مطالب کتاب

مقدمه 7
فصل1: در پایان سفر، راه را گم کردم! 11
فصل2: من نمی توانم در مسافرخانه کنار دریاچه استراحت کنم! 21
فصل3: یک روی کارت نوشته وجود دارد، روی دیگر مفهوم! 33
فصل4: تنها دروغی که به خود گفتم! 45
فصل5: از آغاز خود را نشناختم! 57
فصل6: با روزگار همراه شدم، روزگار طردم کرد! 75
فصل7: کاری را که شایسته بود، انجام دادم 93
فصل8: از من بودن تا ما شدن 115
فصل9: تا وقتی به مسئله ای اهمیت ندهید، دیگران هم به آن اهمیت نمی دهند 135
فصل10: در دنیای متلاطم امروز، همه باید زیر یک چتر باشیم 145
فصل11: آن روی کارت، جایی است که من و تو ما می شویم! 157
کلام آخر 169
بازآفرین نقش های من و ما در هدایت و رهبری 171
اگر شما هم به سرآمدی می اندیشید 173

نماد اعتماد
logo-samandehi