معرفی کتاب : پرورش توانایی های رهبری

معرفی کتاب : پرورش توانایی های رهبری
نویسنده کتاب : آرتور اچ بل ،اسميت ديل ام
ناشر کتاب : سازمان مديريت صنعتي
تعداد صفحات کتاب : 184

فهرست مطالب کتاب

سخن ناشر 7
دیباچه نویسندگان 9
پیشگفتار مترجم 11
فصل1: حقایقی غیرمنتظره در مورد رهبران 15
فصل2: سنجش گرایش های رهبری و عوامل شخصیتی 29
فصل3: چشم انداز رهبری 43
فصل4: رهبری به وسیله گوش دادن 59
فصل5: رهبری به وسیله ایجاد تیم و رابطه های تیمی 77
فصل6: رهبری به وسیله تعیین مشکلات و یافتن راه حل ها 103
فصل7: رهبری به وسیله ایجاد انگیزه 113
فصل8: رهبری به وسیله تخصیص وظایف و مسئولیت ها 131
فصل9: رهبری به وسیله مدیریت تعارض 141
فصل10: رهبری به وسیله پشتیبانی و تقویت مشارکت 163

نماد اعتماد
logo-samandehi