معرفی کتاب : دستنامه ای برای رهبران

معرفی کتاب : دستنامه ای برای رهبران
نویسنده کتاب : زنگر جان.اچ
ناشر کتاب : ني نگار
تعداد صفحات کتاب : 88

فهرست مطالب کتاب

مقدمه مترجم 7
رهبری خارق العاده و شگفت انگیز 10
رهبران ساخته می شوند 13
رهبران بزرگ، تفاوت های بزرگ خلق می کنند 16
از رهبران خوب، رهبران بزرگ بسازید 19
برپا کردن چادر رهبری 22
شخصیت گوهر اصلی رهبری است 25
رهبران نیازمند قابلیت های شخصی اند 28
روی نتایج تمرکز کنید 31
مهارت های بین فردی را پرورش دهید 34
تغییرات سازمانی را هدایت کنید 37
نقطه قوت رهبری تان را کشف کنید 40
روی ساخت نقاط قوت تمرکز کنید 43
بر افزایش نقاط قوت تان از سه به پنج، تمرکز کنید 46
اجازه دهید اثرات هاله ای در خدمت شما باشند 49
دنبال ترکیب قدرتمندی از شایستگی ها باشید 52
شکاف های خطرناک را پر کنید 55
از اشتباهات درس بگیرید 58
روابط مثبت بسازید 61
ایده های جدید را بپذیرید 64
پاسخگو باشید 68
پیشتاز باشید 71
از بازخوردها درس بگیرید 74
از یک رویکرد غیرخطی استفاده کنید 78
برای بهبود مهارت های رهبری اقدام کنید 82
توان افرادتان را توسعه دهید 85

نماد اعتماد
logo-samandehi