معرفی کتاب : رهبری و مدیریت یک دقیقه ای

معرفی کتاب : رهبری و مدیریت یک دقیقه ای
نویسنده کتاب : بلانچارد کنت
ناشر کتاب : سلسله مهر
تعداد صفحات کتاب : 104

فهرست مطالب کتاب

دیدار با یک کارآفرین 9
موفق بودن 10
برخوردهای متفاوت با افراد متفاوت 16
طریقه رهبری، شناخت دیگران 18
شیوه رهبری انعطاف پذیری 24
شیوه برتر در مدیریت وجود ندارد 33
فکر قبل از عمل 43
انعطاف پذیری، مرور 43
چهار شیوه اساسی رهبری، جمع بندی 44
تشخیص سطح پیشرفت 45
هماهنگی شیوه رهبری با سطح پیشرفت 52
رهبری موقعیتی و مدیریت یک دقیقه ای 55
کسب توان و تعهد 60
حل مشکلات عملکرد 70
مشارکت در کاری که انجام می دهید 75
انعقاد قرارداد برای شیوه مدیریت 79
پیش فرض های ثابت در مورد افراد 89
تبدیل شدن به یک رهبر موقعیتی 95

نماد اعتماد
logo-samandehi