معرفی کتاب : چرخه رهبری

معرفی کتاب :  چرخه رهبری
نویسنده کتاب : تيچي نيل
ناشر کتاب : سازمان مديريت صنعتي
تعداد صفحات کتاب : 406

فهرست مطالب کتاب

فصل 1: دی ان آی تازه برنده شدن: چرخه آموزش با فضیلت -
فصل 2: دو راه رسیدن ژرف و شکوفایی بسیار بزرگ -
فصل 3: برپا کردن سازمان آموزش دهنده: آفریدن دانایی از راه چرخه آموزش با فضیلت -
فصل 4: شما باید با یک دیگاه شایسته آموزش کار را آغاز کنید -
فصل 5: چگونه می توان شایسته آموزش پدید آورد -
فصل 6: معضل قدرت: چیره شدن بر ایستادگی گروه ارشد -
فصل 7: برپا کردن خط گذر رهبر/معلم: پرورش رهبران آینده -
فصل 8: اندازه سازمان آموزشی: همه باید در این بازی شرکت جویند -
فصل 9: پدید آوردن چرخه های آموزش با فضیلت: سازو کارهای عملی -
فصل 10: دانشگاه تریلوژی: اردوگاه آموزشی و زایش دانایی -
فصل 11: دیجیتالی کردن سازمان آموزش دهنده -
فصل 12: شهروندی جهانی: جهانی از فرصت های نیکو -
فصل 13: نتیجه گیری: چالش چرخه آموزش با فضیلت -

نماد اعتماد
logo-samandehi