معرفی کتاب : بهتر از خوب: پژوهشی در راز و رمز شرکت های برتر

معرفی کتاب : بهتر از خوب: پژوهشی در راز و رمز شرکت های برتر
نویسنده کتاب : کالينز جيم
ناشر کتاب : فرا
تعداد صفحات کتاب : 372

فهرست مطالب کتاب

مقدمه ناشر 7
مقدمه مترجم 9
سرسخن 11
1- خوب دشمن عالی است 13
2- رهبری تراز پنج 37
3- اول چه کسی...بعد چه کاری 69
4- رویارویی با واقعیات تلخ 101
5- انگاره خارپشت 137
6- فرهنگ انضباط 179
7- شتاب دهنده های فن آوری 215
8- چرخ طیار و چرخه زوال 241
9- از بهتر از خوب تا ساختن برای ماندن 271
10- پی نوشت: پرسش های مکرر 301
پیوست ها 313

نماد اعتماد
logo-samandehi