معرفی کتاب : افسانه ی لومباردی

معرفی کتاب : افسانه ی لومباردی
نویسنده کتاب : لومباردي وينس
ناشر کتاب : ني نگار
تعداد صفحات کتاب : 96

فهرست مطالب کتاب

اصول لمباردی 9
سؤالات جدی و اساسی را از خود بپرسید 12
نگاه مستقیم به حقیقت 15
با تکیه بر توانایی های خود حرکت کنید 18
ویژگی های شخصیتی خود را بنویسید 21
بزرگ فکر کنید 24
کاملا متعهد باشید 27
از هر کس سخت تر کار کنید 30
برای از خود گذشتگی حاضر باشید 33
از لحاظ فکری استوارو محککم بودن 36
ایجاد توازن بین فروتنی و غرور 39
ساختن روحیه تیمی 45
توضیح چراها 48
حفظ تعادل 51
اعتماد سازی 54
بکار بردن رسالت 56
شناخت خود 59
درحواست استقلال 62
حمایت از اختیار قانونی 65
کنش نه واکنش 68
ساده گرفتن 71
کمال گرایی 74
انگیزش خود 77
انگیزش تدریجی 80
تمرکز روی اصول 83

نماد اعتماد
logo-samandehi